Ακριβότερη η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης

Δυνατότητα αναγνώρισης 12 χρόνων στο Δημόσιο και 7 στον ιδιωτικό τομέα

Kathimerini Greek - - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α -

Από τον Ιανουάριο του 2017 οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να εξαγοράσουν έτη ασφάλισης καλούνται να πληρώσουν σημαντικά ακριβότερα τα λεγόμενα «πλασματικά έτη», όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που καθορίζει το κόστος της αναγνώρισης με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Στο Δημόσιο, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης έως και 12 πλασματικών ετών, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι 7 χρόνια. Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή της εισφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς για κάθε μήνα πλασματικού χρόνου. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.