Ισχυρότερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

Στήριξη στις τράπεζες

Naftemporiki - - Πρωτη Σελιδα -

Το ΤΧΣ θα συνεχίσει να ισχυροποιεί το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών και να τις υποστηρίζει σε θέματα επίλυσης NPL, καθώς υφίστανται επιπρόσθετες ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις τράπεζες, οι οποίες εν καιρώ θα βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους προς όφελος των πελατών τους, των μετόχων τους και των εμπλεκόμενων μερών, αναφέρει ο νέος CEO του Ταμείου Dr. Martin Czurda, με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2016. >2

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.