Η «ακτινογραφία» του τομέα υπηρεσιών

Τι δείχνουν οι επιμέρους δείκτες κύκλου εργασιών για το β' τρίμηνο του έτους

Naftemporiki - - Οικονομια -

Ατων ύξηση στον κύκλο εργασιών

δραστηριοτήτων που συνδέονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, αλλά και τις δραστηριότητες απασχόλησης και έρευνας κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ στο δεύτερο τρίμηνο του 2017 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Από τους επιμέρους δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προκύπτουν οι ακόλουθες μεταβολές για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα:

1. Με θετική μεταβολή έκλεισαν οι ακόλουθοι κλάδοι:

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες: 0,6%. Τηλεπικοινωνίες: 0,1%. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες: 8,3%.

Δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων και δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης: 3,1%.

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες: 2,9%.

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης: 5,6%.

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: 26,3%.

Δραστηριότητες απασχόλησης: 5,6%.

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας: 2,9%. 2. Αρνητική μεταβολή καταγράφηκε στους ακόλουθους κλάδους:

Εκδοτικές δραστηριότητες: -11%. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις: -15,5%.

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς: -0,8%.

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους: -6,1%.

Δραστηριότητες καθαρισμού: -6,8%.

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις: -9,8%.

[SID:11334917]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.