Ζητούμενο η ενίσχυση της παραγωγικότητας

Δεν αρκεί η μείωση της ανεργίας

Naftemporiki - - Οικονομια -

Εμπόριο, τουρισμός και μεταποίηση αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς ενίσχυσης της απασχόλησης το δεύτερο τρίμηνο του 2017 (+2,4%) επισημαίνει η Eurobank στην εβδομαδιαία έκθεσή της «7 Ημέρες Οικονομία».

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην ελληνική οικονομία, δηλαδή ο λόγος των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό, διαμορφώθηκε στο 21,1% (μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία) το δεύτερο τρίμηνο του 2017, από 23,3% και 23,1% το πρώτο τρίμηνο του 2017 και το δεύτερο τρίμηνο του 2016 αντίστοιχα.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,4% ή 88,8 χιλ. άτομα το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Ο εν λόγω ρυθμός μεταβολής ήταν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί τα πέντε τελευταία τρίμηνα και ο 13ος στη σειρά με θετικό πρόσημο (β’ τρίμηνο 2014 - β’ τρίμηνο 2017: μέση ετήσια μεταβολή 1,7%).

Oι τομείς με την υψηλότερη θετική συμβολή ήταν: χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (ετήσια μεταβολή 5,2% ή 33,6 χιλ. άτομα), δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (6,6% ή 23,3 χιλ. άτομα), μεταποίηση (2,9% ή 10,1 χιλ. άτομα) και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (14,4% ή 9,4 χιλ. άτομα).

Στην αντίθετη κατεύθυνση (αρνητική συμβολή) κινήθηκαν οι κατηγορίες της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας (-3,0% ή -14,2 χιλ. άτομα), της εκπαίδευσης (-2,1% ή -6,2 χιλ. άτομα) και των κατασκευών (-3,6% ή -5,6 χιλ. άτομα).

Η Eurobank σημειώνει ότι δεν αρκεί μόνο η αύξηση της απασχόλησης για να εισέλθει η ελληνική οικονομία σε ένα μονοπάτι ανάκαμψης. Απαιτείται και η ταυτόχρονη ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το δεύτερο τρίμηνο του 2017 η ετήσια μεταβολή του πραγματικού προϊόντος ανά ώρα εργασίας (ανά απασχολούμενο) ήταν 0% (-0,8%).

Ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας που δύναται να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στο μέλλον είναι το πολύ υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων.

[SID:11335292]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.