> Εκτίναξη κόστους

Naftemporiki - - Επιχειρησεισ - Σύμφωνα

με την Compass Lexecon, με δεδομένο πως η παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο είναι πιο ακριβή, θα αυξηθεί κατά 73 δισ. ευρώ το ενεργειακό κόστος στην περίοδο 2020-2040. Έτσι, θα μείωνε επίσης την ανταγωνιστικότητα του ηλεκτρισμού έναντι άλλων πηγών ενέργειας (π.χ. πετρελαίου), περιορίζοντας τη διείσδυσή του στις μεταφορές και τη θέρμανση.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.