Το πλεόνασμα

Υπό προϋποθέσεις οι προβλέψεις - Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν

Naftemporiki - - Oikonomia -

μεταξύ 2% με 2,6%. Οπότε ο στόχος του προσχεδίου κρίνεται εφικτός, υπό προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το ΕΔΣ, η πραγματοποίηση των μακροοικονομικών προβλέψεων του 2018 τελεί υπό την αίρεση κινδύνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συγκεκριμένα, η επιβεβαίωση των προβλέψεων εξαρτάται από συγκεκριμένες εξελίξεις όπως:

η έγκαιρη και επιτυχής έκβαση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής,

η διευθέτηση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων,

η έκβαση των επικείμενων stress tests των ελληνικών τραπεζών,

η επίτευξη της οριστικής άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών,

η έκβαση της διαδικασίας αποχώρησης της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

η μεταβλητότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα, με καθυστερήσεις στην ενίσχυση του ρυθμιστικού και ελεγκτικού πλαισίου του.

Όπως εξηγεί το ΕΔΣ, ο βασικός κίνδυνος για την ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι η ενδεχόμενη παράταση ενός καθεστώτος οιονεί στασιμότητας, με παρατεταμένη περίοδο χαμηλών ρυθμών μεγέθυνσης. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα υπονομεύει διαρκώς την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, λόγω της μη αποκλιμάκωσης ή και διεύρυνσης ακόμα του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ. Επιπλέον, θα παρεμποδίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική εκμετάλλευση της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας (υψηλά παραγωγικά κενά) προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης με εξαγωγικό προσανατολισμό. Στο απευκταίο αυτό σενάριο, η συνεπαγόμενη απαξίωση της παραγωγικής δυναμικότητας, συνοδευόμενη από την παρατηρούμενη διαρροή νεανικού εργατικού δυναμικού με αυξημένα προσόντα (brain drain) των τελευταίων ετών και τη σταθερή γήρανση του πληθυσμού υπονομεύουν τη μακροχρόνια μεγέθυνση της οικονομίας και πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους για τη δημοσιονομική σταθερότητα. [SID:11480760]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.