Σε τροχιά ανάκαμψης και εκκαθάρισης πέρασε το επιχειρείν

Βελτίωση δείχνει η κλαδική αξιολόγηση των ελληνικών μμε

Naftemporiki - - Επιχειρησεισ -

Αισθητή βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεών του παρουσιάζει ένας σημαντικός αριθμός κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, με 32 κλάδους να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις. Πρόκειται για αισιόδοξο μήνυμα που δείχνει ότι η επιχειρηματικότητα έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης και εκκαθάρισης, ωστόσο παραμένουν οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία.

Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από το σύστημα κλαδικής αξιολόγησης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που έχει αναπτύξει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Το συγκεκριμένο σύστημα κλαδικής αξιολόγησης αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στην προσπάθεια χαρτογράφησης του ελληνικού επιχειρηματικού τοπίου και ανάπτυξης αντίστοιχων στρατηγικών δράσεων τόνωσης και υποστήριξης του πιο υγιούς και δυναμικού τμήματος των ελληνικών επιχειρήσεων.

Όπως δείχνει η επικαιροποίηση του συστήματος κλαδικής αξιολόγησης των μμε της Τράπεζας Πειραιώς, η τάση σταθεροποίησης των κλαδικών επιδόσεων που είχε καταγραφεί πέρυσι αποκτά μεγαλύτερη δυναμική, καθώς σημαντικός αριθμός κλάδων οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζει αισθητή βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεών του. Ενδεικτικό της θετικής δυναμικής της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι ότι η μέση βαθμίδα αξιολόγησης ανέρχεται πλέον σε «a» από «b» πέρυσι και «c» την τριετία 20102012.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, στην κατηγορία υψηλών επιδόσεων κατατάσσονται 32 κλάδοι (το 64% του συνόλου), με συνολικό κύκλο εργασιών 41,7 δισ. ευρώ, καθαρή κερδοφορία προ φόρων 1,8 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια ύψους 28,5 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία ικανοποιητικών επιδόσεων ανήκουν 7 κλάδοι (14% του συνόλου) με κύκλο εργασιών 4,1 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη προ φόρων 109,5 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 2,1 δισ. ευρώ.

Στις μεσαίες επιδόσεις κατατάσσεται το 12% των κλάδων με πωλήσεις 2 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη προ φόρων μόλις 15,1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι κλάδοι που υποαποδίδουν είναι 5 (το 10%) με πωλήσεις 742,2 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 78,9 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα είναι ενδιαφέρον ότι τις καλύτερες επιδόσεις καταγράφουν «μη παραδοσιακοί» κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή κλάδοι της μεταποίησης, όπως της επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (33), της παραγωγής βασικών μετάλλων (24) και της κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (27), καθώς και κλάδοι των υπηρεσιών όπως του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (62+63) και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (Ν-79). Στον αντίποδα, οι χειρότερες επιδόσεις καταγράφονται σε κλάδους σχετικούς με την ιδιωτική κατανάλωση όπως οι κλάδοι της ψυχαγωγίας (Ρ), των μέσων μαζικής ενημέρωσης (59+60), της κατασκευής επίπλων (31) και των καπνικών προϊόντων (12).

Η θετική αυτή εικόνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μεν ένα αισιόδοξο μήνυμα, ωστόσο οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας δεν έχουν σταματήσει. Η επιχειρηματικότητα φαίνεται πως έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης, αλλά και εκκαθάρισης και αναμένεται στην επόμενη μελέτη να εξεταστεί πώς θα διαμορφωθεί η δυναμική που αναπτύσσεται.

[SID:11480249]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.