Εξέλιξη αποτελεσμάτων του ομίλου

Naftemporiki - - Επιχειρησεισ -

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) Καθαρά έσοδα από πωλήσεις Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο (ευρώ)

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση Καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανά κιβώτιο (ευρώ)

Κόστος πωληθέντων

Συγκρίσιμo κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος

Συγκρίσιμο μικτό κέρδος Λειτουργικά έξοδα

Συγκρίσιμα λειτουργικά έξοδα Λειτουργικά κέρδη

Συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη Προσαρμοσμένο EBITDA

Συγκρίσιμο προσαρμοσμένο EBITDA Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα Αναλογία αποτελεσμάτων από συμμετοχές λογιστικοποιημένες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Φόροι

Συγκρίσιμοι Φόροι

Καθαρά κέρδη *

Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη *

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ) Συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.