Έναρξη κτηματογράφησης σε 12 περιοχές της Αχαΐας

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Naftemporiki - - Επιχειρησεισ -

εκίνησε και θα διαρκέσει έως

7/5/2018 για τους κατοίκους εσωτερικού και τις 6/8/2018 για τους κατοίκους εξωτερικού και το ελληνικό Δημόσιο η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της δημιουργίας Κτηματολογίου. Αναλυτικότερα, καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των προκαποδιστριακών δήμων/ κοινοτήτων Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ελαιώνος Αιγιαλείας, Ελίκης, Ζαχλωριτίκων, Νικολαιίκων, Παραλίας Πλατάνου, Πλατάνου, Ριζομύλου, Ροδιάς, Τραπέζης του καλλικρατικού δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο ελληνικό Δημόσιο.

[SID:11689452

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.