Βιομηχανία και υπηρεσίες αντέστρεψαν την ύφεση

Δευτερογενής και τριτογενής τομέας ενισχύουν την προστιθέμενη αξία της οικονομίας - Ο ρόλος της τριτογενούς παραγωγής

Naftemporiki - - Οικονομια -

δευτερογενής και τριτογεΟνής

τομέας οδήγησαν το 2017 στην αντιστροφή της ύφεσης στην οικονομία, αναφέρει στην εβδομαδιαία ανάλυσή της η Alpha Bank.

«Η είσοδος της οικονομίας σε φάση αναπτύξεως το 2017, η οποία συνεχίσθηκε στις αρχές του 2018, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ενίσχυση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των κατ' εξοχήν εξωστρεφών κλάδων, δηλαδή της βιομηχανίας και του τουρισμού» επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας, αναφέροντας ότι «η συνολική ακαθάριστη αξία αυξήθηκε κατά 1,8%, σε ετήσια βάση, το πρώτο τρίμηνο του 2018, έναντι αυξήσεως 1,3% το 2017 και μειώσεως 1,2% το 2016».

«Η βιομηχανία συμβάλλει θετικά στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας από το 2015 και μετά. Ειδικότερα, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής συνεχίζει την αυξητική του πορεία, έστω και με ασθενέστερο ρυθμό (0,2%) στο πρώτο πεντάμηνο του 2018, μετά τη μεγάλη αύξηση κατά 7,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Οι υπηρεσίες και κυρίως ο ευρύτερος κλάδος που συνδέεται με "εμπόριο- τουρισμό- μεταφορές", ενίσχυσαν σημαντικά την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία το 2017. Οι κατασκευές είχαν μικρή θετική επίπτωση στο πρώτο τρίμηνο του 2018, εξέλιξη που συνάδει με τις τάσεις ανακάμψεως στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων και τις σταθεροποιητικές τάσεις που διαφαίνονται στην αγορά των οικιστικών ακινήτων» αναφέρει η ανάλυση της Alpha Bank.

Από την άλλη πλευρά ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας, που περιλαμβάνει τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, έχει ενισχύσει σημαντικά την ποσοστιαία συμμετοχή του στο σύνολο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής υφέσεως, στο 3,9% στο πρώτο τρίμηνο του 2018, από 2,7% το 2007.

Όμως, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, η συμβολή του στη μεταβολή της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας τα τελευταία έτη είναι ιδιαίτερα μικρή. Στο πρώτο τρίμηνο του 2018 ήταν μόλις 0,2 εκατοστιαίας μονάδας, έναντι μηδενικής συμβολής το 2017 και αρνητικής το 2016 (-0,4).

Η στασιμότητα των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει σε τάση υποχωρήσεως της συμμετοχής του στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, η οποία το 2014 είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στο 4,3%.

Η απασχόληση

Παράλληλα, κατά την περίοδο της υφέσεως ενισχύθηκε το ποσοστό συμμετοχής των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα, καθώς διαμορφώθηκε στο 12,1% στο σύνολο των απασχολουμένων το 2017, έναντι 11,1% το 2008.

Επιπροσθέτως, ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας είναι ο κύριος τροφοδότης του κλάδου μεταποιήσεως τροφίμων ο οποίος παράγει προϊόντα ποιότητος με υψηλή προστιθέμενη αξία και διαρκώς ενισχυόμενη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Το εμπορικό ισοζύγιο του αγροτικού τομέα (πρωτογενούς τομέα και επεξεργασμένων αγροτικών προϊόντων), αν και εξακολουθεί να παραμένει ελλειμματικό, εμφανίζει σημάδια ενισχύσεως των εξαγωγών την τελευταία διετία.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, οι οποίες αποτελούσαν το 19,2% των συνολικών εξαγωγών το 2017, έχουν ενισχυθεί σημαντικά από το 2016, όταν εμφανίσθηκαν τα πρώτα σημάδια ανακάμψεως της οικονομίας. Παράλληλα, όμως, ενισχύθηκαν και οι εισαγωγές. Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ε.Ε.-28 αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων (περίπου το 70%).

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο πρωτογενής τομέας επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το διάστημα της οικονομικής κρίσεως. Το γεγονός αυτό δημιουργεί θετικές προοπτικές για τον τομέα ο οποίος δυνητικά μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν τις εμπορευματικές συναλλαγές, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 11,8% σε ετήσια βάση. Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση παρατηρήθηκε στις εξαγωγές της υποκατηγορίας «λάδια και λοιπά λίπη ζωικής ή φυτικής προελεύσεως» κατά 43,1% και της υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» κατά 10,3%.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.