Κουπόνια καινοτομίας σε μμε

Naftemporiki - - Κλαδοι / Φορεισ -

Εαναμένεται ντός του Οκτωβρίου του 2018

να δημοσιευτεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση κουπονιών καινοτομίας, ύψους έως 10.000 ευρώ, σε μικρομεσαίες/νεοφυείς επιχειρήσεις του τομέα της λεγόμενης «γαλάζιας ανάπτυξης» (αλιευτικές, ιχθυοτροφεία, οστρακοκαλλιέργειες, επεξεργασίας αλιευμάτων, μικρά ναυπηγεία, γαλάζιες βιοτεχνολογίες, παράκτιος/θαλάσσιος τουρισμός κ.λπ.), με στόχο την εμπέδωση συνεργασιών για την προώθηση της διατομεακής και διασυνοριακής καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Η όλη διαδικασία του μηχανισμού κουπονιών καινοτομίας θα υποστηριχθεί από εκστρατεία προώθησης, η οποία θα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση τον ομάδων- στόχων σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το έργο. Ειδικότερα, η εκστρατεία θα επικεντρωθεί αρχικά στο να προσελκυσθούν Πάροχοι Τεχνογνωσίας να συμμετάσχουν στο έργο, προκειμένου να προωθήσουν την τεχνογνωσία «δημιουργικής καινοτομίας» που διαθέτουν στις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης των περιοχών του πιλοτικού έργου «4helix+», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg MED, στο οποίο συμμετέχει το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), μαζί με τέσσερα ακόμη Επιμελητήρια και πέντε αναπτυξιακούς/ακαδημαϊκούς φορείς της Μεσογείου. Στη συνέχεια η εκστρατεία θα στοχεύσει στο να προσελκύσει τις επιχειρήσεις αυτές, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να λάβουν ένα κουπόνι καινοτομίας έως 10.000 ευρώ, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να συνεργαστούν με ένα Πάροχο Τεχνογνωσίας της επιλογής τους για την υλοποίηση ενός μικρού σχεδίου καινοτομίας.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.