Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια για το πέρασμα στα νέα καύσιμα

Θετική υποδοχή από την ΕΕΕ για τη ρεαλιστική προσέγγιση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Naftemporiki - - Ναυτιλια -

ΣΔιεθνούς τον «μεγεθυντικό φακό» του

Ναυτιλιακού Οργανισμού μπαίνουν ζητήματα ασφάλειας που συνδέονται με τη μετάβαση σε νέα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και, πιο συγκεκριμένα, τα καύσιμα που προκύπτουν από ανάμιξη καυσίμων στην ξηρά (blended fuels), προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των πλοίων με το ανώτατο όριο 0,5% περιεκτικότητας σε θείο των ναυτιλιακών καύσιμων από 1η Ιανουαρίου 2020. Η ομάδα εργασίας του ΙΜΟ αποφάσισε να εξετάσει τις επιπτώσεις για την ασφάλεια που συνδέονται με τα ναυτιλιακά καύσιμα μετά το 2020, γεγονός που υπερθεματίζει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Τα σχετικά θέματα ασφάλειας αφορούν την σταθερότητα καυσίμου, την ασυμβατότητα μεταξύ διαφορετικών παρτίδων blended fuels, τα χαμηλότερα σημεία ανάφλεξης από το ελάχιστο απαιτούμενο από τη SOLAS, τα ανεπαρκή περιθώρια ασφάλειας για τα καταλυτικά σωματίδια και τις εκτεταμένες καθυστερήσεις στην ανάφλεξη λόγω κακών χαρακτηριστικών καύσης.

Η αδυναμία αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων θα οδηγούσε σε πραγματική απειλή για τα πληρώματα και τις μηχανές των πλοίων και, κατά συνέπεια, για το θαλάσσιο περιβάλλον, σημειώνει η ΕΕΕ και προσθέτει ότι, καθώς η προθεσμία για το 2020 πλησιάζει, οι ανησυχίες που σχετίζονται με την ασφάλεια ενισχύονται από σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με τη διαθεσιμότητα παγκοσμίως ασφαλών συμμορφούμενων καυσίμων.

Τις εξελίξεις προκάλεσε έγγραφο εργασίας των Νήσων Μάρσαλ, με συγκηδεμόνευση από τη Λιβερία και διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, το οποίο καλούσε τον ΙΜΟ να αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις που συνδέονται με τη μετάβαση σε ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και έλαβε την υποστήριξη πολλών κρατώνμελών του IMO και οργανώσεων με θέση παρατηρητών.

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, δήλωσε: «Οι νέοι κανόνες αποτελούν αλλαγή παιχνιδιού για τους εφοπλιστές, τους διαχειριστές πλοίων και τα διυλιστήρια. Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που μπορεί να επηρεάσουν τη συνεπή συμμόρφωση των πλοίων, πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή των νέων κανόνων δεν θα είναι απλή. Ο ΙΜΟ επέδειξε ρεαλισμό υποστηρίζοντας μια πρακτική και ρεαλιστική προσέγγιση για το μέλλον. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες εργάζονται σθεναρά προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου ορίου 0,5% του θείου από τον ΙΜΟ από την 1η Ιανουαρίου 2020. Ωστόσο, είναι σημαντικό τα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη επίσης να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να παράσχουν στο ναυτιλιακό κλάδο τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Είναι εξίσου σημαντικό τα νέα καύσιμα να μη θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. Τα ναυτιλιακά καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται μετά το 2020 θα πρέπει να συμμορφώνονται όχι μόνο με την απαιτούμενη περιεκτικότητα σε θείο, αλλά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων», κατέληξε ο κ. Βενιάμης.

Θεόδωρος Βενιάμης, πρόεδρος ΕΕΕ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.