Χαμηλή συναλλακτική αξία και ελεγχόμενες εκροές

Naftemporiki - - Αμοιβαια Κεφαλαια -

ωρίς σαφή προσδιορισμό ανοΧδικής

ή καθοδικής κίνησης του ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων έχει ξεκινήσει το β’ εξάμηνο του έτους και μάλιστα με κυριότερο χαρακτηριστικό την απουσία συναλλακτικής αξίας (όπως ακριβώς και στην απευθείας μετοχική και ομολογιακή αγορά ελληνικών τίτλων). Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου (KSMEIZON), σχεδόν στο πρώτο μισό του Ιουλίου η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων έχει σημειώσει οριακή μείωση της τάξεως του 0,16%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 6,576 δισ. ευρώ. Ο ρυθμός των μεριδίων είναι αισθητά ανοδικός 0,17%, όμως αντιστοιχεί σε ελεγχόμενη αρνητική αξία 7,936 εκατ. ευρώ τελικού ισοζυγίου εισροών/εκροών.

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης, το πρόσημο της αγοράς είναι επίσης οριακά θετικό (0,15%), καθώς συνεχίζεται η παλινδρόμηση και των διεθνών αγορών. Από τις είκοσι κατηγορίες Α/Κ, οι δέκα έχουν καταγράψει κέρδη, οι οκτώ απώλειες, ενώ δύο παρέμειναν αμετάβλητες (Ομολογιακά Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών, Διαχείρισης Διαθεσίμων). Σε ενίσχυση καθαρών τιμών έχουν ξεχωρίσει τα Μετοχικά Ευρωζώνης (1,49%), τα δύο Μετοχικά Αμερικής (1,36%) και το ένα Α/Κ που δραστηριοποιείται σε Κρατικά Ομόλογα Αναπτυσσόμενων Χωρών (1,13%). Σε αντίθετη φορά τα δύο Μετοχικά Δείκτη και τα Μετοχικά Ελλάδας, που έχουν υποστεί τις υψηλότερες απώλειες με -1,81% και -1,37% αντιστοίχως. Ακολούθησαν τα Μετοχικά Διεθνή με 0,82%. Όπως προαναφέραμε, η συναλλακτική αξία είναι χαμηλή, η δε επενδυτική διάθεση χαρακτηρίζεται ως μικτή. Ο μεγαλύτερος όγκος εκροών έχει λάβει χώρα στα Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας με 7,357 εκατ. ευρώ, στα Ομολογιακά μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης με 6,915 εκατ. ευρώ και στα Μετοχικά Ελλάδας με 1,248 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, σε εισροές ξεχώρισαν τα Διαχείρισης Διαθεσίμων με 3,023 εκατ. ευρώ, τα Funds of Funds Μικτά με 2,846 εκατ. ευρώ, τα Ομολογιακά Ελλάδας με 2,553 εκατ. ευρώ και τα Μικτά με 2,337 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.