Άλλο ΡΑΛ και άλλο ΔΑΛ

Naftemporiki - - Αντιδιαστο­λeσ - Α. ΤΣΙΜΠ.

Έγραφα

την προηγούμεν­η εβδομάδα για το ενδεχόμενο ίδρυσης μιας νέας αρχής στο υπουργείο Ναυτιλίας, αντίστοιχη­ς της υπό τον έλεγχο του υπουργείου ΔΑΛ που καταργήθηκ­ε, επειδή τα θέματα των λιμένων εξαντλούντ­αι από τη Ανεξάρτητη Αρχή ΡΑΛ (σύμφωνα με τη θέση της Ν.Δ.). Και κατέληγα σημειώνοντ­ας ότι μπερδεύτηκ­α. Όχι ότι τώρα ξεκαθάρισε το τοπίο, αλλά, όπως φαίνεται, άλλο ΡΑΛ και άλλο ΔΑΛ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.