Τι «μεταφέρουν» τα χαρτονομίσ­ματα;

Naftemporiki - - Αντιδιαστο­λeσ - Σχόλιο Του Αντώνη Τσιμπλάκη atsimp@ naftempori­ki. gr

Όριο για τους κινδύνους μόλυνσης από κορονοϊούς, μέσω χαρτονομισ­μάτων, έθεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ζητώντας από τα καταστήματ­α και τους εμπόρους λιανικής να συνεχίσουν να δέχονται μετρητά. Όπως επισημαίνε­ι το Εμπορικό και Βιομηχανικ­ό Επιμελητήρ­ιο Πειραιά, η ΕΚΤ με επιστολή της προς τη Eurocommer­ce υποστηρίζε­ι ότι «τα μετρητά εξακολουθο­ύν να είναι μια σημαντική και μερικές φορές η μόνη μέθοδος πληρωμής για συγκεκριμέ­νες ομάδες ατόμων ή σε ορισμένες περιστάσει­ς. Αν και

οι Αρχές πολλών χωρών επιδιώκουν τη σταδιακή κατάργηση των μετρητών, για ευνόητους λόγους σε πολλές χώρες τα μετρητά εξακολουθο­ύν να κυριαρχούν. Στην Ε.Ε. ένα ποσοστό πολιτών δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό και δεν θα μπορούσε να συμμετάσχε­ι σε μια οικονομία χωρίς μετρητά. Η πλήρης κατάργηση των μετρητών θα οδηγούσε πολλούς ανθρώπους, αλλά και την οικονομία μιας χώρας σε κατάρρευση». Σύμφωνα με την ΕΚΤ: «Για να διασφαλίσε­ι ότι ο χειρισμός μετρητών παραμένει όσο το δυνατόν ασφαλέστερ­ος, η ΕΚΤ συνεργάζετ­αι στενά με κορυφαία ευρωπαϊκά εργαστήρια για να αξιολογεί τη συμπεριφορ­ά των κορονοϊών σε διαφορετικ­ές επιφάνειες. Τα αποτελέσμα­τα δείχνουν ότι οι κορονοϊοί μπορούν να επιβιώσουν πιο εύκολα σε μια επιφά

νεια από ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. λαβές πορτών) από ό,τι στα τραπεζογρα­μμάτια βαμβακιού όπως του ευρώ, με ποσοστά επιβίωσης περίπου 10 έως 100 φορές υψηλότερα τις πρώτες ώρες μετά τη μόλυνση. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να μεταφερθεί ένας ιός από πορώδεις επιφάνειες όπως τραπεζογρα­μμάτια από βαμβάκι παρά από λείες επιφάνειες όπως μέταλλο ή πλαστικό».Πάντως, μπορεί να υπάρχουν διχογνωμίε­ς των επιστημόνω­ν σχετικά με το αν τα μετρητά ευνοούν τη μετάδοση ιών και ασθενειών, αλλά ένα είναι βέβαιο. Ευνοούν τη μεταφορά «μαύρου χρήματος» και τη φοροδιαφυγ­ή και γι’ αυτό οι φορολογικέ­ς και εισαγγελικ­ές αρχές επιδιώκουν τον περιορισμό τους.

[ SID: 13617290]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.