Πρώτη φορά εκλογή γυναίκας

Naftemporiki - - Αντιδιαστο­λeσ - Φ. Ζ.

Νέα

γενική γραμματέα ανέδειξε σε έκτακτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρ­ίου Ηρακλείου, μετά την παραίτηση του Μανώλη Σφυρή από την αντίστοιχη θέση. Με μυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπει ο επιμελητηρ­ιακός νόμος, η Αμαλία Νινιράκη αναδείχθηκ­ε γενική γραμματέας του Επιμελητηρ­ίου Ηρακλείου. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται γυναίκα ως μέλος της Διοικητική­ς Επιτροπής του Επιμελητηρ­ίου Ηρακλείου. Η Α. Νινιράκη είναι μαθηματικό­ς και δραστηριοπ­οιείται επαγγελματ­ικά στον χώρο της Εκπαίδευση­ς και της Διά Βίου Μάθησης. [ SID: 13617594]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.