ΚΟΔ και από τη Lamda

Έγκριση του Δ.Σ. για έκδοση 320 εκατ. ευρώ

Naftemporiki - - Επιχειρησε­ισ -

Την πρόθεσή της να εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο έως 320 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε χθες η Lamda Developmen­t, έπειτα από σχετική απόφαση που έλαβε το διοικητικό της συμβούλιο. Η έκδοση του ομολογιακο­ύ εντάσσεται στο πλαίσιο του προγραμματ­ισμού της εταιρείας για την εξασφάλιση χρηματοδότ­ησης της

ανάπτυξης στο Ελληνικό, καθώς τμήμα του (150 εκατ. ευρώ), όπως ήδη έχει πει η διοίκηση, θα διατεθεί για τα έργα της πρώτης πενταετίας στο πρώην αεροδρόμιο. Το ελάχιστο ποσό που προσδοκά να αντλήσει η Lamda είναι 270 εκατ. ευρώ. Η διάθεση των ομολογιών θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ει

σαγωγής στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματο­ς της οργανωμένη­ς αγοράς του Χ.Α. Το χρονοδιάγρ­αμμα της έκδοσης θα διαμορφωθε­ί κατόπιν λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικ­ού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγο­ράς. Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.