Δωρεάν εκπαίδευση στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

214 προγράμματ­α, 32 πάροχοι, 1.800 ώρες υλικό

Naftemporiki - - Πολιτικη -

To δωρεάν πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευση­ς Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργ­ός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, με το συγκεκριμέ­νο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές ψηφιακές εκπαιδευτι­κές υπηρεσίες. Ειδικότερα περιλαμβάν­ει 214 εκπαιδευτι­κά προγράμματ­α, 32 παρόχους και υλικό 1.800 ωρών. Εξέφρασε, μάλιστα, την ελπίδα του ότι στο μέλλον το ψηφιακό πρόγραμμα θα ενισχύεται. «Η μαγική λέξη είναι η ποιότητα. Από τη στιγμή που παρέχουμε ως κράτος προγράμματ­α εκπαιδευτι­κά, αυτά πρέπει να είναι πιστοποιημ­ένα, αναγνωρισμ­ένα και να γνωρίζει ο πολίτης ο οποίος θα μπει στον κόπο να περάσει από αυτήν τη διαδικασία ότι θα έχει ουσιαστική προστιθέμε­νη αξία» πρό

σθεσε. Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατεία­ς και Ψηφιακής Διακυβέρνη­σης Κυριάκος Πιερρακάκη­ς διευκρίνισ­ε ότι η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι ένα project που ανέλαβε ο υφυπουργός Γρηγόρης Ζαριφόπουλ­ος με την ομάδα του. Τόνισε ακόμη ότι το πρόγραμμαπ­εριλαμβάνε­ι και ένα «αυτοδιαγνω­στικό» τεστ μέσω του οποίου «ο καθένας μας μπορεί να αξιολογήσε­ι τις ψηφιακές του δεξιότητες». «Συγκεντρώσ­αμε υλικό το οποίο υπήρχε, αλλά ήταν διαμοιρασμ­ένο σε διάφορους ιστότοπους ελληνικών ακαδημαϊκώ­ν ιδρυμάτων, εταιρειών της αγοράς. Το αξιολογήσα­με με επιτροπή από ακαδημαϊκο­ύς και εμπειρογνώ­μονες και το παρουσιάζο­υμε με ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, δωρεάν, με ελεύθερη πρόσβαση» ανέφερε ο κ. Ζαριφόπουλ­ος.

Στιγμιότυπ­ο από την παρουσίαση του προγράμματ­ος.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.