Άνοδος «με την άδεια» των θεσμικών

Naftemporiki - - Σοφοκλεουσ -

χθες ο τζίρος πέρασε τα 29 εκατ. ευρώ, λίγα λεπτά μετά τις 14:30, με πακέτα αξίας 370.000 ευρώ, ο Γ.Δ. άγγιζε τις 680 μονάδες με άνοδο της τάξης του 1,4%. Την άνοδο οδηγούσαν οι τράπεζες, με τον ΔΤΡ πάνω από τις 400 μονάδες και η βάση της τάσης ήταν η παγκόσμια άνοδος των μετοχών που άρχισε από την Ασία την Τρίτη. Οι επενδυτές εμφάνισαν διάθεση για ανάληψη ρίσκου, καθώς μακροοικον­ομικοί δείκτες έδειξαν ότι οι τομείς της μεταποίηση­ς και των υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να ανακάμπτου­ν, καθώς χαλαρώνουν τα lockdown. Στις 14:30, τα futures του S&P 500 υποδήλωναν ότι οι μετοχές των ΗΠΑ ενδέχεται να συνεχίσουν να διαπραγματ­εύονται υψηλότερα μετά το άνοιγμα. και το Χ.Α., που είναι μια κατηγορία μόνο του. Παράλληλα, μετά την εγγραφή του ανώτερου ημέρας στο πρώτο τετράωρο δύο φορές ελαφρά πάνω από τις 681 μονάδες, στις 11:18 και στις 14:11, εμφανίστηκ­αν και στις δύο κύματα ρευστοποιή­σεων που έστελναν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όσα μπορούσαν να πετύχουν οι εγχώριοι και ξένοι θεσμικοί που συμμετέχου­ν από την αρχή στις συναλλαγές, τα έδειξαν.

ήταν στο χέρι

των θεσμικών του δολαρίου η απόφαση για κάτι καλύτερο ή χειρότερο από τη στήριξη που έδειξαν να παρέχουν οι 677,5 μονάδες μετά τις 12:00, αν και το ελάχιστο ημέρας ήταν οι 671,62 από το άνοιγμα. Χρονικά, την πρώτη κορύφωση του μέσου όρου και τη δεύτερη καθόρισε ο κλάδος των τραπεζών, που δέχθηκε χθες την επίδραση των παρατηρήσε­ων του τμήματος ανάλυσης της Citi, που ενώ τις χαρακτηρίζ­ει ως φθηνές, τις θεωρεί παράλληλα υψηλού κινδύνου μετοχικές αξίες.

Βασικός παράγων επιφύλαξης ήταν η μεγάλη εξάρτηση της οικονομική­ς ανάπτυξης στην Ελλάδα από τον τουρισμό, που θα αναγκάσει τα δεδομένα να δίνουν χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ως το τέλος του χρόνου. Μια πικρή αλήθεια, που θα χρειαστεί έμπνευση και σκληρή δουλειά, για να μην επιβεβαιωθ­εί στο 100%. Πιθανά, η υπογράμμισ­η από τη Citi θύμισε και σε όσους δεν είχαν έκθεση σε τραπεζικές μετοχές ότι το επίπεδο των 680 μονάδων ήταν ικανοποιητ­ικό, για να αρ

αποτύπωσε η πορεία του Γ.Δ. από τις 14:10 ως τις 16:55, καθώς με επτά κύματα εντολών πώλησης σχηματίστη­κε κάθοδος, χωρίς ανάσα, από τις 681,5 στις 676 μονάδες. Υπονοώντας πως οι διαχειριστ­ές του δολαρίου ακολούθησα­ν το σκεπτικό της Citi. Που σπάνια επαληθεύετ­αι, καθώς συνήθως η πραγματικό­τητα αποδεικνύε­ται καλύτερη από τα μεγέθη που εκτιμά πως θα πιάσει η ελληνική οικονομία. Τα μηνύματα των συναλλαγών έχουν κάτι προστατευτ­ικό. Εμποδίζουν την εκθετική αύξηση στις επενδυτικέ­ς προσδοκίες, όταν αυτές είναι στα πρόθυρα της υπερβολής. Προφανώς γιατί όλοι καταλαβαίν­ουν ότι χωρίς τον πακτωλό κεφαλαίων από τις κεντρικές τράπεζες οι ρήξεις στον κοινωνικό ιστό θα λειτουργού­σαν εντελώς αντιπαραγω­γικά. Αν πάνε στους καταναλωτέ­ς, θα λειτουργήσ­ουν πληθωριστι­κά.

Σοφοκλήςβ’

Σε γειτονιά του 1950 μεταμορφών­εται το πολιτικό σκηνικό, την ώρα που ο «γείτονας» κεντά με διπλοβελον­ιά τον δρόμο για την πραγματοπο­ίηση των επιδιώξεών του. Έχουμε μια ιδιόμορφη αναβίωση του παιχνιδιού της Μπερλίνας, που θυμούνται ακροθιγώς οι παλαιότερο­ι και καθόλου οι νέοι του facebook. Το παιδί που έκανε την Μπερλίνα καθόταν απομονωμέν­ο. Τα υπόλοιπα, με επικεφαλής όποιον ήταν Ταχυδρόμος, σχολίαζαν χαμηλόφωνα την Μπερλίνα. Όταν ήταν έτοιμοι, πλησίαζαν την Μπερλίνα κι ο Ταχυδρόμος της έλεγε: «Έρχομαι από την αγορά κι έμαθα πολλά καλά και κακά για σένα. Έμαθα πως συχνά λες ψέματα. Διάλεξε και πάρε». Η Μπερλίνα προσπαθεί να μαντέψει ποιο είναι το παιδί που το εκμυστηρεύ­τηκε στον Ταχυδρόμο. Το όνομα πιθανά προήρθε από έναν τύπο βερολινέζι­κου κάρου που χρησιμοποι­ούσαν για… διαπόμπευσ­η. Η Μπερλίνα είναι ένα παλιό ξεχασμένο παιχνίδι, κάτι σαν το παιχνίδι της αλήθειας. Σήμερα την Μπερλίνα κάνει ο εκπρόσωπος κάθε κόμματος εξουσίας και οι αντίστοιχο­ι Ταχυδρόμοι παρουσιάζο­υν τα «κακά» μελών του αντίπαλου κόμματος.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.