Vi­gas WF de Ace­ro

Construir Honduras - - MATERIALES -

Mar­ca: Ace­ros Mon­ge S. A.

For­mas y ta­ma­ños: VI­GA WF GR 50 A572.

Es­pe­so­res: Des­de seis has­ta 36 pul­ga­das.

Pre­sen­ta­ción de lon­gi­tu­des: 40 pies (12,19 me­tros). Com­po­si­ción: Ace­ro gra­do 50, nor­ma A572.

Atri­bu­tos: Cum­plen con nor­ma A572.

Ca­li­bre: De­pen­de ti­po de vi­ga, des­de 3/16 has­ta 1 ½ pul­ga­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Honduras

© PressReader. All rights reserved.