Dry搵霍震寰戥腳睇戲

Next Magazine - - 同你吟一吟 -

年只有18歲的霍震寰二公子霍啟中藏毒被捕,自此戒夜蒲,生活漸趨低調。眨吓眼呢位二公子已經年過三十,唔似細佬霍啟文有愛情滋潤(同王秀琳撻着,大方認愛),呢日佢去屋企附近嘅數碼港睇十點場,戲腳竟然係老豆霍震寰。

戲院人頭湧湧,霍啟中表現避忌,不時擔天望地,霍震寰買完飛仲九秒九先行衝入戲院,其實香港人咁善忘,加上成日收埋自己,冇乜邊個會記得你曾經犯錯嘅!

Newspapers in Chinese (Traditional)

Newspapers from Hong Kong

© PressReader. All rights reserved.