National University Library HotSpot

Leskoškova 12, Ljubljana, Slovenija

National University Library HotSpot

Turjaška 1 SI-1000 Ljubljana Slovenija

Hotel - Terme Resort HotSpot

Toplice 10

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož HotSpot

Žigrova ulica 6b, 2270, Ormož, Slovenia

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj HotSpot

Prešernova 33-35, 2250, Ptuj, Slovenia

The Ivan Potrč Public Library, Ptuj HotSpot

Prešernova ulica 33, 2250 Ptuj, Slovenia

Knji�nica Josipa Vo�njaka Slovenska Bistrica HotSpot

Trg svobode 16, 2310, Slovenska Bistrica, Slovenia

Knji�nica Lenart HotSpot

Nikova ulica 9, 2230, Lenart, Slovenia

Mariborska knji�nica HotSpot

Rotov�ki trg 2, 2000, Maribor, Slovenia

Knjiznica - Kulturni center Lendava HotSpot

Glavna ulica 12, 9220, Lendava, Slovenia

Splosna knjiznica Ljutomer HotSpot

Glavni trg 2, 9240, Ljutomer, Slovenia

Javni zavod Knjiznica Gornja Radgona HotSpot

Trg svobode 4, 9250, Gornja Radgona, Slovenia

Goriska knjiznica Franceta Bevka HotSpot

Trg Edvarda Kardelja 4, 5000, Nova Gorica, Slovenia

Lavriceva knjiznica Ajdovscina HotSpot

Cesta IV. prekomorske 1, 5270, Ajdovscina, Slovenia

Mestna knjiznica in citalnica Idrija HotSpot

Ulica sv. Barbare 4-5, 5280, Idrija, Slovenia

Knjiznica Cirila Kosmaca Tolmin HotSpot

Tumov drevored 6, 5220, Tolmin, Slovenia

Knjiznica Mirana Jarca Novo mesto HotSpot

Rozmanova 28, 8000, Novo mesto, Slovenia

Valvasorjeva knjiznica Krsko HotSpot

Cesta krskih zrtev 26, 8270, Krsko, Slovenia

Knjiznica Sevnica HotSpot

Presernova 1, 8290, Sevnica, Slovenia

Knjiznica Pavla Golie Trebnje HotSpot

Kidriceva ulica 2, 8210, Trebnje, Slovenia

Knjiznica crnomelj HotSpot

Ulica Otona zupancica 7, 8340, crnomelj, Slovenia

Ljudska knjiznica Metlika HotSpot

Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330, Metlika, Slovenia

Knjiznica Kocevje HotSpot

Trg zbora odposlancev 26, 1330, Kocevje, Slovenia

Knjiznica Miklova hisa Ribnica HotSpot

skrabcev trg 21, 1310, Ribnica, Slovenia

Knjiznica Ivana Potrca Ptuj HotSpot

Presernova 33-35, 2250, Ptuj, Slovenia

Knjiznica Franca Ksavra Meska Ormoz HotSpot

zigrova ulica 6b, 2270, Ormoz, Slovenia

Centralna pravosodna knjižnica HotSpot

Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana, Slovenia

Javni zavod Knji�nica Gornja Radgona HotSpot

Trg svobode 4, 9250, Gornja Radgona, Slovenia

Knji�nica - Kulturni center Lendava HotSpot

Glavna ulica 12, 9220, Lendava, Slovenia

Pokrajinska in �tudijska knji�nica, Murska Sobota HotSpot

Zvezna ulica 10, 9000, Murska Sobota, Slovenia

Splo�na knji�nica Ljutomer HotSpot

Glavni trg 2, 9240, Ljutomer, Slovenia

Knji�nica �entjur HotSpot

Mestni trg 5b, 3230, �entjur, Slovenia

Knji�nica La�ko HotSpot

A�ker?ev trg 4, 3270, La�ko, Slovenia

Knji�nica �marje pri Jel�ah HotSpot

A�ker?ev trg 20, 3240, �marje pri Jel�ah, Slovenia

Knji�nica Mileta Klop?i?a Zagorje ob Savi HotSpot

Cesta 9. avgusta 1, 1410, Zagorje ob Savi, Slovenia

Knji�nica Roga�ka Slatina HotSpot

Celjska cesta 13, 3250, Roga�ka Slatina, Slovenia

Knji�nica Toneta Seli�karja Trbovlje HotSpot

Ulica 1. junija 19, 1420, Trbovlje, Slovenia

Knji�nica Velenje HotSpot

�ale�ka 21, 3320, Velenje, Slovenia

Medob?inska splo�na knji�nica �alec HotSpot

A�ker?eva 9a, 3310, �alec, Slovenia

Osrednja knji�nica Celje HotSpot

Muzejski trg 1a, 3000, Celje, Slovenia

Osrednja knji�nica Mozirje HotSpot

Hribernikova ulica 1, 3330, Mozirje, Slovenia

Splo�na knji�nica Slovenske Konjice HotSpot

Mestni trg 4, 3210, Slovenske Konjice, Slovenia

The Celje Central Library HotSpot

Osrednja knjižnica Celje Muzejski trg 1 a 3000 Celje

Atlantida Boutique Hotel HotSpot

Cvetlični Hrib 1, 3250 Rogaška Slatina, Slovenia

University of Maribor HotSpot

Slomškov trg 15, 2000, Slovenia

Hotel - Hotel Aleksander HotSpot

Ljubljana, 04, Slovenia

Library - Osrednja knjiznica Celje HotSpot

Muzejski trg 1a, 3000, Celje, Slovenia

Hotel - Best Western Premier Hotel Slon HotSpot

Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, Slovenia

Cankarjeva knji�nica Vrhnika HotSpot

Tr�a�ka cesta 32, 1360, Vrhnika, Slovenia

Knji�nica Dom�ale HotSpot

Cesta talcev 4, 1230, Dom�ale, Slovenia

Knji�nica Franceta Balanti?a Kamnik HotSpot

Ljubljanska cesta 1, 1241, Kamnik, Slovenia

Knji�nica Jo�eta Udovi?a Cerknica HotSpot

Partizanska cesta 22, 1380, Cerknica, Slovenia

Knji�nica Litija HotSpot

Parmova 9, 1270, Litija, Slovenia

Knji�nica Logatec HotSpot

Tr�a�ka cesta 44, 1370, Logatec, Slovenia

Knji�nica Medvode HotSpot

Cesta komandanta Staneta 10, 1215, Medvode, Slovenia

Knji�nica Otona �upan?i?a Ljubljana HotSpot

Kersnikova ulica 2, 1000, Ljubljana, Slovenia

Mestna knji�nica Grosuplje HotSpot

Adami?eva cesta 15, 1290, Grosuplje, Slovenia

The Ljubljana City Library HotSpot

Mestna knjižnica Ljubljana Kersnikova ulica 2 1000 Ljubljana

Knji�nica Bena Zupan?i?a, Postojna HotSpot

Trg padlih borcev 5, 6230, Postojna, Slovenia

Knji�nica Makse Samsa, Ilirska Bistrica HotSpot

Trg Mar�ala Tita 2, 6250, Ilirska Bistrica, Slovenia

Kosovelova knji�nica Se�ana HotSpot

Mirka Pirca 1, 6210, Se�ana, Slovenia

Mestna knji�nica Izola / Biblioteca civica di Isola HotSpot

Ul. Osvobodilne fronte 15 , Via del Fronte di Liberazione 15, 6310, Izola , Isola, Slovenia

Mestna knji�nica Piran / Biblioteca civica Pirano HotSpot

�upan?i?eva ulica 4 , Via �upan?i? 4, 6330, Piran , Pirano, Slovenia

The Srečko Vilhar Public Library Koper HotSpot

Trg Brolo 1, 6000 Koper - Capodistria, Slovenia

Knji�nica Dravograd HotSpot

Koro�ka cesta 47, 2370, Dravograd, Slovenia

Knji�nica Ksaverja Me�ka Slovenj Gradec HotSpot

Ronkova 4, 2380, Slovenj Gradec, Slovenia

Knji�nica Radlje ob Dravi HotSpot

Koro�ka cesta 61a, 2360, Radlje ob Dravi, Slovenia

Koro�ka osrednja knji�nica dr. Franca Su�nika HotSpot

Na gradu 1, 2390, Ravne na Koro�kem, Slovenia

The Dr Franc Sušnik Central Carinthian Library, Ravne na Koroškem HotSpot

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem Na gradu 1 2390 Ravne na Koroškem

Gori�ka knji�nica Franceta Bevka HotSpot

Trg Edvarda Kardelja 4, 5000, Nova Gorica, Slovenia

Goriška knjižnica Franceta Bevka HotSpot

Trg Edvarda Kardelja 4 5000 Nova Gorica

Knji�nica Cirila Kosma?a Tolmin HotSpot

Tumov drevored 6, 5220, Tolmin, Slovenia

Lavri?eva knji�nica Ajdov�?ina HotSpot

Cesta IV. prekomorske 1, 5270, Ajdov�?ina, Slovenia

Mestna knji�nica in ?italnica Idrija HotSpot

Ulica sv. Barbare 4-5, 5280, Idrija, Slovenia

Knjiznica Makse Samsa, Ilirska Bistrica HotSpot

Trg Marsala Tita 2, 6250, Ilirska Bistrica, Slovenia

Mestna knjiznica Izola / Biblioteca civica di Isola HotSpot

Ul. Osvobodilne fronte 15 / Via del Fronte di Liberazione 15, 6310, Izola / Isola, Slovenia

Mestna knjiznica Piran / Biblioteca civica Pirano HotSpot

zupanciceva ulica 4 / Via zupancic 4, 6330, Piran / Pirano, Slovenia

Knjiznica Bena Zupancica, Postojna HotSpot

Trg padlih borcev 5, 6230, Postojna, Slovenia

Kosovelova knjiznica Sezana HotSpot

Mirka Pirca 1, 6210, Sezana, Slovenia

Mestna knjiznica Kranj HotSpot

Gregorciceva ulica 1, 4000, Kranj, Slovenia

Obcinska knjiznica Jesenice HotSpot

Trg Toneta cufarja 4, 4270, Jesenice, Slovenia

Knjiznica A.T. Linharta Radovljica HotSpot

Gorenjska cesta 27, 4240, Radovljica, Slovenia

Knjiznica Ivana Tavcarja skofja Loka HotSpot

solska ulica 6, 4220, skofja Loka, Slovenia

Knjiznica dr. Toneta Pretnarja HotSpot

Balos 4, 4290, Trzic, Slovenia

Knjiznica Otona zupancica Ljubljana HotSpot

Kersnikova ulica 2, 1000, Ljubljana, Slovenia

Knjiznica Jozeta Udovica Cerknica HotSpot

Partizanska cesta 22, 1380, Cerknica, Slovenia

Knjiznica Domzale HotSpot

Cesta talcev 4, 1230, Domzale, Slovenia

Mestna knjiznica Grosuplje HotSpot

Adamiceva cesta 15, 1290, Grosuplje, Slovenia

Knjiznica Franceta Balantica Kamnik HotSpot

Ljubljanska cesta 1, 1241, Kamnik, Slovenia

Knjiznica Litija HotSpot

Parmova 9, 1270, Litija, Slovenia

Knjiznica Logatec HotSpot

Trzaska cesta 44, 1370, Logatec, Slovenia

Knjiznica Medvode HotSpot

Cesta komandanta Staneta 10, 1215, Medvode, Slovenia

Cankarjeva knjiznica Vrhnika HotSpot

Trzaska cesta 32, 1360, Vrhnika, Slovenia

Mariborska knjiznica HotSpot

Rotovski trg 2, 2000, Maribor, Slovenia

Pokrajinska in studijska knjiznica, Murska Sobota HotSpot

Zvezna ulica 10, 9000, Murska Sobota, Slovenia

Library - Knjiznica Josipa Vosnjaka Slovenska Bistrica HotSpot

Trg svobode 16, 2310, Slovenska Bistrica, Slovenia

Library - Knjiznica Lenart HotSpot

Nikova ulica 9, 2230, Lenart, Slovenia

Library - Koroska osrednja knjiznica dr. Franca Susnika HotSpot

Na gradu 1, 2390, Ravne na Koro�kem, Slovenia

Library - Knjiznica Radlje ob Dravi HotSpot

Koro�ka cesta 61a, 2360, Radlje ob Dravi, Slovenia

Library - Knjiznica Ksaverja Meska Slovenj Gradec HotSpot

Ronkova 4, 2380, Slovenj Gradec, Slovenia

Knjiznica Antona Sovreta Hrastnik HotSpot

Trg Franca Kozarja 7, 1430, Hrastnik, Slovenia

Knjiznica Lasko HotSpot

Askercev trg 4, 3270, Lasko, Slovenia

Osrednja knjiznica Mozirje HotSpot

Hribernikova ulica 1, 3330, Mozirje, Slovenia

Splosna knjiznica Slovenske Konjice HotSpot

Mestni trg 4, 3210, Slovenske Konjice, Slovenia

Knjiznica sentjur HotSpot

Mestni trg 5b, 3230, sentjur, Slovenia

Knjiznica smarje pri Jelsah HotSpot

Askercev trg 20, 3240, smarje pri Jelsah, Slovenia

Knjiznica Toneta Seliskarja Trbovlje HotSpot

Ulica 1. junija 19, 1420, Trbovlje, Slovenia

Knjiznica Mileta Klopcica Zagorje ob Savi HotSpot

Cesta 9. avgusta 1, 1410, Zagorje ob Savi, Slovenia

Medobcinska splosna knjiznica zalec HotSpot

Askerceva 9a, 3310, zalec, Slovenia

Knjiznica Rogaska Slatina HotSpot

Celjska cesta 13, 3250, Rogaska Slatina, Slovenia

Knjiznica Velenje HotSpot

saleska 21, 3320, Velenje, Slovenia

City Hotel Ljubljana HotSpot

Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana, Slovenia

Knji�nica ?rnomelj HotSpot

Ulica Otona �upan?i?a 7, 8340, ?rnomelj, Slovenia

Knji�nica Bre�ice HotSpot

Trg Jo�eta Topori�i?a 1, 8250, Bre�ice, Slovenia

Knji�nica Ko?evje HotSpot

Trg zbora odposlancev 26, 1330, Ko?evje, Slovenia

Knji�nica Miklova hi�a Ribnica HotSpot

�krab?ev trg 21, 1310, Ribnica, Slovenia

Knji�nica Mirana Jarca Novo mesto HotSpot

Rozmanova 28, 8000, Novo mesto, Slovenia

Knji�nica Pavla Golie Trebnje HotSpot

Kidri?eva ulica 2, 8210, Trebnje, Slovenia

Knji�nica Sevnica HotSpot

Pre�ernova 1, 8290, Sevnica, Slovenia

Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto HotSpot

Rozmanova ulica 28 8000 Novo mesto

Ljudska knji�nica Metlika HotSpot

Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330, Metlika, Slovenia

Valvasorjeva knji�nica Kr�ko HotSpot

Cesta kr�kih �rtev 26, 8270, Kr�ko, Slovenia

Knji�nica A.T. Linharta Radovljica HotSpot

Gorenjska cesta 27, 4240, Radovljica, Slovenia

Knji�nica dr. Toneta Pretnarja HotSpot

Balos 4, 4290, Tr�i?, Slovenia

Knji�nica Ivana Tav?arja �kofja Loka HotSpot

�olska ulica 6, 4220, �kofja Loka, Slovenia

Krajevna knjižnica Cerklje na Gorenjskem HotSpot

Krvavška cesta 1b 4207 Cerklje

Krajevna knjižnica Jezersko HotSpot

Zg. Jezersko 62 4206 Zg. Jezersko

Krajevna knjižnica Naklo HotSpot

Stara cesta 61 4202 Naklo

Krajevna knjižnica Preddvor HotSpot

Informacijski center Preddvor Dvorski trg 3 4205 Preddvor

Krajevna knjižnica Šenčur HotSpot

Stranska pot 1 4208 Šenčur

Krajevna knjižnica Stražišče HotSpot

Škofjeloška cesta 18 4103 Kranj

Mestna knji�nica Kranj HotSpot

Gregor?i?eva ulica 1, 4000, Kranj, Slovenia

Mestna knjižnica Kranj HotSpot

Gregorčičeva ulica 1 4000 Kranj

Ob?inska knji�nica Jesenice HotSpot

Trg Toneta ?ufarja 4, 4270, Jesenice, Slovenia