Pártatlan, a jogviták megel zését szolgáló munkát végeznek

Bekes Megyei Hirlap - - MEGYEI KÖRKÉP -

hallván általában egy kedélyesen pecsételgető, aláírást, másolatot hitelesítő, hagyatéki ügyet intéző idős úr képe sejlik fel. Mindeközben a klasszikus feladatokon túl számos egyéb, sokak számára hasznos feladatot is ellátnak a szakma képviselői. A részletekről dr. Sándor József békéscsabai közjegyzőt kérdeztük, aki immáron húsz esztendeje gyakorolja hivatását. — Mi ma a feladata egy közjegyzőnek?

— A magyar közjegyzőség történetében az 1991. évi XLI. törvény hozott gyökeres fordulatot, visszaállítva a magánközjegyzőség intézményét. A jogszabályváltozások folytán a közjegyző tevékenysége ma már széles körben lehetőséget biztosít arra, hogy a jog eszközeivel az állampolgárok szakszerű és hatékony megoldást találjanak polgári jogi ügyeikben. A törvény közhitelességgel ruház fel bennünket, hogy a jogviták megelőzése érdekében pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsunk a hozzánk fordulóknak.

A közjegyző ma már nem csak másolatot hitelesít, aláírási címpéldányt készít, közhiteles nyilvántartások tartalmát tanúsítja, lefolytatja a hatáskörébe utalt hagyatéki és egyéb nemperes eljárásokat, hanem igen széles körben okiratokat – szerződéseket, nyilatkozatokat, végintézkedéseket - is készít. Még nem általánosan ismert az, hogy a közjegyzői okirathoz kapcsolódó közvetlen végrehajthatóság lehetősége a szerződésszerűen teljesítő felet megkíméli egy elhúzódó per költségeitől, mert egy közjegyzői okiratba foglalt szerződés, vagy egyoldalú kötelezettségvállalás alapján közvetlen bírósági végrehajtásnak lehet helye, ha a kötelezett nem teljesít. Kis túlzással, szerződést bárki köthet, de csak a közjegyzői okiratba foglalt szerződéshez, kötelezettségvállaláshoz fűződik csak a per nélküli, közvetlen végrehajthatóság, amely így az ügyletek egyfajta jogi biztosítékául is szolgál.

Hasonló a helyzet például a végintézkedésekkel kapcsolatban is, hiszen bárki rögzítheti írásban végakaratát, de ha ezt közokiratba foglaltan teszi, akkor annak a bizonyító ereje a legmagasabb, és a végintézkedés biztosan érvényesül, hiszen a Végintézkedések Országos Nyilvántartásába felvett végintézkedésről a hagyatéki ügyet lefolytató közjegyző tudomást szerez, és a végintézkedés is biztosan előkerül, mert azokat nem csak papír alapon őrizzük, hanem digitalizálva, archiváljuk is. — Kevesen tudják, de a bírói hivatást cserélte fel a közjegyzői munkáért. Hasonlít, különbözik a két munka? Mi a leglényegesebb különbség?

— Ha jobban belegondolunk, akkor nem is különbözik annyira sokban a két munkakör. Mindkettőnél alapvető a pártatlanság, a magas szintű jogismeret, és az emberi problémák megértése. A bíró azonban polgári ügyekben a már kialakult jogvitát dönti el, míg a közjegyző - ha jól végzi dolgát - akkor a jogvitát tevékenységével megelőzi, vagy a már kialakult jogvitát megoldja.

dr. Sándor József

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary

© PressReader. All rights reserved.