Kitüntetés és aranylakodalom

Múltidéző könyvtári sorozat – száz éve novemberben erről írt a Békés újság

Bekes Megyei Hirlap - - KITEKINTŐ - Laszlo.nyemcsok@mediaworks.hu

A világháborús hírek adták a gerincét 1916 novemberében a Békés című újságnak. Békéscsabán, a megyei könyvtár földszinti tablóján havonta szemléznek az egykori hetilapból. Száz évvel ezelőtt beszámolt a lap arról is, hogy megtartotta aranylakodalmát id. Novák Kamill gyulai kúriai bíró, illetve milyen kikiáltási áron hirdették meg Békésszentandrás bor- és húsfogyasztási adójának beszedési jogát.

Nyemcsok László

Id. Novák Kamill kúriai bíró, nyugalmazott törvényszéki elnök minden feltűnés nélkül, csak a legszűkebb családi körben tartotta meg 1916-ban aranylakodalmát. A Békés újság kiemelte, amilyen szerény egész egyénisége, olyan zajtalanul ünnepelte az ötvenéves jubileumot a vármegye jeles személyisége. Novák Kamill több mint 25 esztendeig állt a Gyulai Királyi Törvényszék élén, és tagadhatatlanul nagy része volt abban, hogy a törvényszék kiváló helyet foglaljon el a bíróságok között. A lap a legmelegebben üdvözölte a jubiláns házaspárt, és azt kívánták nekik, legyen örömük családjukban, gyermekeikben, unokáikban, és még sokáig élvezzék a nyugalmat.

Ugyanakkor a nyugalom a világban, hazánkban, a megyében nem volt jellemző 1916-ban, hiszen zajlott a háború. A szarvasi evangélikus egyházközség a háborúban atyjukat vesztett árvák nevelésére egy árvaház létesítését határozta el. Kondoros község képviselő-testülete a nemes emberbaráti cél támogatására úgy döntött, hogy tíz esztendőn át évi 200 koronával járul hozzá a létesítmény alapjához. Fenntartották ugyanakkor a jogot, hogy egy kondorosi árvát jelölhessenek az intézménybe felvételre.

Ahogy a lap írta, a pénzügyminiszter a világháború dicsőséges megvívhatása érdekében kibocsátott hadkölcsönök sikerének előmozdításáért elismeréseket adományozott. Oklevelet vehetett át Arató Lajos, a Szeghalmi Hitelszövetkezet könyvelője, Baán István, a Békési Népbank titkára, Bakos Béla, Pusztaföldvár jegyzője, dr. Berthóty István vármegyei főjegyző, Bohnert József, a Békés Megyei Általános Takarékpénztár

vezérigazgatója, Boros Pál, szarvasi közgyám és Borsóthy Géza, a Füzesgyarmati Takarékpénztár vezérigazgatója.

Közben a király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül érdemkereszteket, vitézségi érmeket adományozott megyénkbeli katonáknak. Kép is megjelent az újságban, amikor Károly főherceg a harctéren adta át a kitüntetéseket. A Békéshez novemberre odaért egy Tomszkból 1916. augusztus 2-án keltezett levelezőlap. Ebben Gyurcsovecz István 2. honvéd gyalogezredbeli zászlós közölte, hogy vele együtt vannak a táborban a következő gyulaiak: Thurner Géza és Bartha főhadnagyok, Czinkóczy zászlós és Walthier hadapród.

A kereskedelemügyi miniszter kérelemre engedélyezte, hogy a háború idején Békés községben az országos vásárokat ne pénteken, hanem vasárnap tartsák meg. Azt az információt már a gyulai pénzügyi igazgatóságnál szerezte be a Békés újság, hogy árverés útján bérbe adják Békésszentandrás bor- és húsfogyasztási adójának beszedési jogát három esztendőre. A kikiáltási árat 3071 korona 6 fillérben állapították meg.

Tóth Katalin bölcsész, a megyei könyvtár munkatársa elmondta, 1869-től találhatók meg az 1939-ig különböző neveken megjelent Békés újság lapszámai az intézményben, és minden hónapban szemelvényeket raknak ki a földszinti tablóra a száz évvel ezelőtt történtekről.

1869-től találhatók meg az 1939-ig különböző neveken megjelent Békés újság számai a könyvtárban.

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary

© PressReader. All rights reserved.