A megértés illúziója

Az alternatív valósággal, avagy az emberek pszichológiai késztetései teszik vonzóvá a tévhiteket

Magyar Nemzet - Saturday - - Magazin - MOLNÁR CSABA

Pár évvel ezelőtt még teljesen ismeretlenek voltak az – egyébként teljesen értelmetlen – „alternatív tény”, a „tények utáni” vagy az „igazság utáni világ” kifejezések. Mára azonban az Európai Bizottság tudományos háttérintézményeként működő Joint Research Center ( JRC, Egyesített Kutatóközpont) kénytelen volt éves brüsszeli konferenciáját annak szentelni, hogyan lehetne a politikusokkal és az emberekkel megértetni, hogy a tényeknek nincs alternatívájuk, és a tudomány nem az emberiség ellensége. A küzdelem nem feltétlenül reményteljes, mivel – derült ki több előadásból is – az emberek pszichológiai késztetései teszik vonzóvá a tévhiteket.

Atudománytörténetben egymást váltják az optimista, újító szándékú időszakok, illetve a csalódás és az elzárkózás periódusai. Most minden bizonnyal az utóbbit vagyunk kénytelenek elszenvedni: az Egyesült Államokban, de másutt is egész politikai karriereket lehet felépíteni a klímaváltozás, az evolúció és más tudományos tények tagadására. Míg korábban elsősorban a tudósokban bíztak az emberek, ma már sokan csalóknak, korruptaknak tartják a kutatókat. Ezek az emberek olyan szólamokban hisznek, amelyek hallatán a kutatók – akik kiemelkedőek ugyan saját szűk szakterületükön, de az emberi elme működését vajmi kevéssé értik – értetlenül, sőt kővé dermedten állnak, mintha a középkorba csöppentek volna. Ám a laposföld-hívőkben, az oltásellenesekben vagy a homeopátia megszállottjaiban pszichológiai értelemben semmi érthetetlen nincs, hiszen a legracionálisabb döntéshozatal is rengeteg irracionális faktorral terhelt.

– Az emberek hajlamosak abban az illúzióban élni, hogy sokkal jobban értik a világ dolgait, mint valójában. Az eddig is ismert volt, hogy túlzottan is magabiztosak vagyunk, amikor meg kell becsülnünk, mekkora a tudásunk egy-egy témáról, de az igazán megdöbbentő az, milyen rosszul mérjük fel, mennyire értjük valamely jelenség hátterét, holott valójában fogalmunk sincs róla – nyilatkozta lapunknak a JRC-konferencián előadást tartó Steven Sloman, a Brown Egyetem kognitív tudományi, nyelvészeti és pszichológiai intézetének vezetője, a The Knowledge Illusion (A tudás illúziója) című könyv szerzője. – Ebbe mindenféle jelenséget bele kell értenünk a legegyszerűbb mindennapos tárgyak működésétől kezdve a politikai eszméken keresztül a komplex természeti folyamatokig. A legtöbben nem tudjuk, mitől hűt a hűtő-

„Minden, amit tudunk az emberi elme működéséről, arra utal, hogy azt nem a demokráciára találták ki.”

szekrény, miért jó vagy rossz a kamatcsökkentés, az egykulcsos adó, és így tovább. Ezzel nincs is semmi baj, ha tudatában vagyunk tudásunk korlátainak. Csakhogy nagyon nem ez a helyzet. Amit rendszeresen használunk, amiről nap mint nap hallunk, arról önkéntelenül is azt gondoljuk, hogy értjük is.

A jelenségnél még érdekesebb a mögötte feltételezett pszichikai mechanizmus. A kutatók úgy gondolják, hogy az emberek szociális lényként úgy evolválódtak az évezredek során, hogy összead- ják és közösen hasznosítják csoporttagjaik egyéni tudását. Emiatt egyszerűen nem képesek megkülönböztetni saját ismereteiket másokéitól. Amikor egy ismerősünk vagy a társadalom egy sokat szereplő tagja szaktudásról tesz tanúbizonyságot (vagy legalábbis ezt állítja magáról), a közösség más tagjai ezt önkéntelenül is úgy érzékelik, mintha ezzel ők is hozzájutottak volna a tudáshoz. És bizonyos értelemben igazuk is van, hiszen a másik ember ismereteivel segíti a közösséget, de ez nem válik a saját tudásukká, ettől még nem lesznek képesek egyedül megmagyarázni minden folyamat hátterét.

– Az emberek tehát összekeverik a birtokolt tudást a hozzáférhető tudással. Ezt nevezhetjük közösségi tudásnak is, a csoport tagjai ezáltal osztják meg egymás között a „gondolkodás terheit”. Ilyenformán pedig a gondolkodás sem egyéni tevékenység, hanem afféle társadalmi vállalkozás. Mindenkinek van bizonyos tudása egy szűk részterületen, és azokat rakjuk össze. Hasonlóképpen működik ez, mint a zenekar. A hangszerek hangjainak összessége több lesz, mint az egyes hangok puszta összege – folytatja a pszichológus.

Ám itt közel sincs vége az ember saját tudásáról alkotott tévhiteinek. Kiderült ugyanis, hogy ha egy ismerősünk tud valamit, az erősíti azt a hitünket, hogy mi is értjük az adott jelenséget, ezt „fertőző tudásnak” szokás nevezni. Sloman és mun-

katársai egy kísérletben például bizonyos (a valóságban nem létező) „héliumesőről” mutattak az embereknek fiktív tudományos híreket. Voltak alanyok, akik azt olvashatták, hogy a kutatók értetlenül állnak a jelenség előtt, és voltak olyanok is, akik azt írták, hogy a kutatók tökéletesen értik a hátterét. A szöveg minden egyéb tekintetben azonos volt, a második csoport tagjaiban az olvasás után mégis az a képzet keletkezett, hogy ők is jobban értik a héliumesőt.

– Ez elég félelmetes, mert arra utal, hogy a politikában is könnyen el lehet hitetni az emberekkel, hogy értenek valamit pusztán azáltal, hogy a politikusok úgy jelennek meg, mintha ők is értenék. Tipikus példája ennek, ahogy az emberekkel elhitették az úgynevezett szakértők (a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt), hogy Hillary Clinton korrupt. Magabiztosan mondták ezt sokszor, és az emberek is elkezdték ezt „tudni” – taglalja Sloman. – Ez oda-vissza működik, így csakhamar mindenki úgy érzi, hogy ért mindent, pedig ez valójában csak azért van, mert azt hiszi, hogy a másik is érti (holott ő sem). Látható, hogy ez a kidurranásra váró buborék alapesete, a tudás illúziója.

Meglepően sokáig lehet sikeresen élni a tudás illúziójában. Sok ember úgy használ a maga és mások megelégedésére is olyan szavakat, tesz olyan állításokat, amelyekről valójában fogalma sincs.

– Ön tehát Budapesten él? Akkor én azt állítom, hogy Budapest gyönyörű. Vélhetően ez igaz, ön örül ennek, és valószínűleg egyet is ért vele. Ugyanakkor valójában fogalmam sincs, hogy milyen Budapest, sosem voltam ott, még csak képre sem emlékszem róla. De ettől még sikeres volt az állításom, hiszen egyetértettünk, és ez megerősíti bennem, hogy igazam volt. Már-már kezdem is azt hinni, hogy tényleg tudtam, mit beszélek – érvel Sloman. – A nagy kérdés persze az, meg lehet-e győzni az embereket arról, hogy korlátozott a tudásuk. Nos, nem mindig. Ha semlegesek egy kérdésben, vagy egyetértenek a másik féllel, nagyobb eséllyel ismerik el, hogy valamit nem értenek megfelelően. Akkor van probléma, ha nem értenek egyet. Ilyenkor a hitüknek ellentmondó érvekre úgy reagálnak, hogy igyekeznek megcáfolni őket, és végeredményben – ironikus módon – az ellentétes érvek még erősíthetik is tévhiteiket. Ez ellen mindenkinek magának kell védekeznie.

Persze a legtöbben nem veszik ehhez a fáradságot, ezért örök befogadói maradnak a legkülönfélébb populista szólamoknak. Mint a pódiumbeszélgetés pszichológus résztvevőinek egyike megjegyezte, „minden, amit tudunk az emberi elme működéséről, arra utal, hogy azt nem a demokráciára találták ki”. Vagy ahogy a Churchillnek tulajdonított bonmot hangzik, „a demokrácia elleni leg- erősebb érv egy ötperces beszélgetés az átlagszavazóval”. Egy másik előadó, a Bristoli Egyetem kísérleti pszichológiai tanszékéről érkező Stephan Lewandows

ky ugyanezt a mentális mechanizmust a klímaváltozás elutasításán keresztül érzékeltette.

Szerinte az emberek mára immunissá váltak a klímaváltozás fenyegetésére, mert lassan, lépésenként, kis részletekben, sokszor ismételve szembesültek a rossz hírekkel. Hasonlóan a védőoltások mechanizmusához (az elméletet inoku- lációs teóriának nevezik, ezt is a kezdetleges védőoltások után kapta), az újabb és újabb negatív értesülések tovább növelik az ellenálló képességet. Különösen, ha a feltételezett okok és a javasolt intézkedések más meggyőződésünkkel ütköznek. Kimutatták, hogy az emberek annál kevésbé fogadják el az ember által okozott éghajlatváltozás tényét, minél jobban hisznek a szabadpiacban (ezért olyan népszerűek a globális felmelegedést illető összeesküvés-elméletek az Egyesült Államokban).

Ez azzal állhat összefüggésben, hogy a klímaváltozáshoz vezető ipari és társadalmi folyamatok az ipari forradalom és a modern kapitalizmus kialakulásakor vettek igazán lendületet, és ilyenformán a javasolt intézkedések a szabadpiaci folyamatokat korlátoznák. Lewandowsky szerint ezért a klímaváltozási vitákban nem érdemes a szükségesnek tartott intézkedéseket (például a környezetszennyező iparágak és a szén-dioxid-kibocsátás korlátozását) túlhangsúlyozni, hiszen azt a szabadpiac hívei személyes támadásként értékelhetik, és így csak tovább erősödhet elutasításuk.

Ez utóbbit segítheti az is (ahogy ezt a fosszilis energiahordozókhoz kötődő érdekcsoportok rutinszerűen ki is használják), ha a fals véleményegyensúly képzetét keltjük az emberekben. Sokkal könynyebben utasítunk el ugyanis egy elméletet akkor, ha felmutatnak nekünk olyan, szakértőknek tűnő egyéneket, akik ugyancsak elutasítják azt. Hiába van meggyőződve ugyanis a klimatológusok 97 százaléka arról, hogy a Föld éghajlata változik, és ezt mi, emberek okozzuk, ha a médiában azonos érvényesülési lehetőséget kap a három százalék (vagy még rosszabb esetben a tudományon teljesen kívül eső dilettáns), mint a másik 97.

– Noha mindenkinek joga van a saját véleményéhez – összegez Lewandowsky –, senkinek sincs joga a saját tényeihez (minthogy azokból nincs többféle).

FOTÓ: AFP – LOIC VENANCE

Kiszáradt folyómeder szomorú látképe Nyugat-Franciaországban. Biztos véletlen

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary

© PressReader. All rights reserved.