Potenciálisan veszélyes otthon

● Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint az intézmény működése több szempontból is aggályos

Magyar Nemzet - - Címlap - KOVACSIK ÁGNES

Súlyos hiányosságokat tárt fel az ombudsman a Győr melletti táplánypusztai Dr. Piróth Endre Szociális Központban: miután idén januárban az intézmény egyik épülete porig égett, szükségmegoldásként az otthon másik épületének korábbi közösségi helyiségeiben helyezték el a betegeket. Az ombudsman hónapokkal a tűzeset után látogatott az intézménybe, de a betegek még ekkor is a rendkívül túlzsúfolt közösségi helyiségekben voltak elszállásolva, még a férfi és a női gondozottakat sem különítették el egymástól.

A lapunk által megismert jelentés szerint az intézményben tapasztalt embertelen bánásmód és higiénés körülmények miatt már korábban, 2016 őszén panaszbeadvánnyal fordult az otthon lakóinak egy csoportja Székely Lászlóhoz. Levelükben azt írták, hogy az intézményben jelentős a korrupció, a vezető beosztású munkatársak a saját javukra gazdálkodnak a szociális otthon vagyonával és javaival. Jelezték továbbá, hogy ritkán van fürdetés, mosás és takarítás.

Mindez különösen a nyári hőségben elviselhetetlen lakhatási körülményeket idéz elő, de az időjárástól függetlenül is elfogadhatatlan gyakorlat a kiszolgáltatott, magatehetetlen emberekkel szemben. A lakókat feltűnően gyakran érő intézményi balesetekre is felhívták az ombudsman figyelmét.

Noha a visszásságokra irányuló intézményfenntartói ellenőrzés már tavaly decemberben lezárult, az elmúlt időszak tragédiái miatt az alapvető jogok biztosa ez év márciusában hivatalból vizsgálatot indított.

A 350 férőhelyes táplánypusztai intézményben számottevő kórházi kezelést nem igénylő pszichiátriai betegeket, értelmileg akadályozottakat, időskori demenciában szenvedőket és szenvedélybetegeket gondoznak. Az otthonhoz tartozó Koroncó–Zöldmajor telephelyen pedig 50 fogyatékos beteget ápolnak. Egy speciális megfigyelőrészlege is van az intézménynek, ahol az átmenetileg súlyosan instabil pszichés magatartásuk miatt különös figyelemre igényt tartó ellátottakat gondozzák.

Az ideiglenes működési engedélylyel rendelkező otthon működése több szempontból is aggályos a vizsgálat szerint. A gondozottak elhelyezését ugyan több épületben oldották meg az otthon területén, ám az ápolók nem látják be az intézmény teljes egészét: van olyan kerítésszakasz, amelyet egyáltalán nem tudnak szemmel tartani. A jelentés szerint ezért nem vagy csak nehezen megoldható feladatot jelent az intézmény dolgozóinak, hogy vigyázzanak a betegekre, ez pedig állandó veszélyforrást jelent. Ezzel magyarázható az idei év két tragédiája is, az egy halálos áldozattal járó januári épülettűz és egy március elején történt baleset. Utóbbi úgy történhetett, hogy egy gondozott átmászott az otthon kerítésén, és a 81-es főúton halálra gázolta egy autó.

A januári tűzesetnél az jelentette a legnagyobb problémát a jelentés szerint, hogy a távolság és a félreeső elhelyezke- dés miatt a többi épületben tartózkodók nem vették észre időben a tüzet, és nem hallották meg a segélykérést. Ugyancsak az intézmény területének rossz beláthatósága miatt juthatott ki az egyik lakó a főútra – ő volt az, akinek később már csak a holttestét fedezték fel nem meszsze az intézménytől.

A tűz miatt megrongálódott épület használhatatlanná vált, ezért az egyik ideiglenes lakórészben elkülönítés nélkül helyezték el a férfiakat, a nőket és a párokat. Ez pedig a jelentés szerint szembemegy a jogszabályban előírtakkal, és még azt sem teszi lehetővé, hogy a gondozottak minimális személyes teret alakítsanak ki maguknak. A helyhiány miatt a beépített szekrények szomszédságába vagy közvetlenül a kézmosó elé tették a gondozottak ágyait. Ráadásul a lakók folyamatos ki-be járása miatt az itt élők nem tudnak nyugodtan pi- henni. A biztos azt is kifogásolta, hogy a lakók értéktárgyaiért – a házirend szabályai szerint – nem vállal felelősséget az intézmény.

Székely László szerint Táplánypusztán sürgető feladat lenne a férőhelyek kiváltása modernebb intézményi kapacitással, mivel konfliktusos, frusztrációkkal teli légkörben, a személyi és tárgyi feltételek hiányának következtében a fogyatékos személyek esélye a méltó emberi létre napról napra sérül.

Az ombudsman felhívta a figyelmet arra is, hogy a szociális otthon mellett húzódó 81-es főút is sorozatos balesetveszélyes helyzeteket teremt. A biztos szerint az otthon területe és környéke potenciális veszélyt jelent a gondozottak számára. Székely László jelezte, hogy a balesetek elkerülése jelenleg nem vagy nehezen oldható meg, vagy csak a gondozottak szabad mozgásához, magán- életéhez, privát szférájához való jogainak korlátozásával lehetséges, ez pedig sérti az otthon lakóinak emberi méltósághoz való alapjogát. (A márciusit megelőzően két baleset is történt a 81-es úton: tavaly az intézmény egyik dolgozóját, néhány éve pedig az otthon pszichológusát gázolták el.)

A jelentésből kiderült, a Magyar Közút Nonprofit Szervezet vizsgálta a kérdéses forgalmi helyzetet, és elismerte annak veszélyességét, valamint egyetért a beavatkozás szükségességével. Az alapvető jogok biztosa konzultációt kezdeményezett az érintett önkormányzat és a Magyar Közút között. Ugyanakkor arra kérte a vizsgálatot végző intézményfenntartót, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjét, hogy támogassa az egyes intézmények kezdeményezéseit és részvételét az intézményi férőhelykiváltási programban.

FOTÓ: MTI/KRIZSÁN CSABA

Az egy halálos áldozattal járó tűzvész nyomai a szociális otthonban. Vannak még gondok az intézményben

SZÉKELY LÁSZLÓ:

Nem vagy csak nehezen megoldható feladatot jelent az intézmény dolgozóinak, hogy vigyázzanak a betegekre

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary

© PressReader. All rights reserved.