Díjazták a legjobb katonaborászokat is

A tagok hetven százaléka betöltötte a 70. életévét Ünnepélyes közgyulésen értékelték az elmúlt évben végzett közösségi munkát, és pontosították az idei feladatokat a kiskunhalasi Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület tagjai.

Petofi Nepe - - MEGYEI KÖRKÉP - Galambos Sándor baon@baon.hu

A mögöttük álló évben végzett munkát értékelték, s megtervezték az idei teendőket a 2001. június 30-án jogutód nélkül felszámolt 36. Gábor Áron Páncéltörő Tüzérezred nyugállományú egyesületének tagjai.

A közgyűlésen megjelenteket Szegletes László nyugállományú törzszászlós, elnökhelyettes köszöntötte, az elnökség beszámolóját és az idei évre tervezett programokat Madarász László nyugállományú alezredes, az egyesület elnöke ismertette. A pénzügyi helyzetről Szabó Zoltánné adott tájékoztatást, a felügyelőbizottság ellenőrzéseinek tapasztalatait pedig Süli Jenő nyugalmazott tűzoltó zászlós foglalta össze.

A beszámolóból kiderült: mozgalmas, feladatokban és közösségi munkában zsúfolt évet tudhatnak maguk mögött az egyesület tagjai. Kiváló kapcsolatot ápolnak az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodájának munkatársaival, a város önkormányzatával, valamint a helyi Felsővárosi Általános Iskola diákjaival, tanáraival.

Az egyesületnek jelenleg 145tagjavan,hetvenszázalékuk már betöltötte a 70. életévét. Egykori kollégái közösségi tevékenységéhez dr. Benkő Tibor vezérezredes személyesen is gratulált. A Honvéd Vezérkar főnök beszédében külön is hangsúlyozta a nyugállományú katonák szerepét a következő nemzedék hazafias nevelésében, a honvéde-

lem ügyének támogatásában. Reményét fejezte ki, hogy az egykori katonák támogató segítsége is hozzájárul majd ahhoz, hogy a jövőben a fiatalok közül egyre többen fogják választani a katonák kiszámítható életpályáját. A haza védelme nemzeti ügy, amihez hazafias szellemben nevelkedett ifjúság és elhivatott katonák a letéteményesei. Ok veszik majd át a stafétabotot, s lesznek ezeréves kultúránk, hazánk és Európa határainak védelmezői, családjaink biztonságának őrzői.

A honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréséül a Honvéd

Vezérkar főnök emléktárgyat adományozott Madarász László nyugállományú alezredesnek, Bíró Sándor ny. főtörzszászlósnak és Haluzáné Péli Gizellának.

Miután a tagság elfogadta az elmúlt év munkáját összegző beszámolókat és az idei feladattervet, közösen felköszöntötték a kerek születésnapjukat ünneplőket. Végül arról is döntöttek, hogy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége küldöttgyűlésén az egyesületet Madarász László nyugállományú alezredes, elnök fogja képviselni.

A közgyűlés hivatalos részének zárásaként a legjobb katonaborászokat is jutalmaz-

ták. Az immár második alkalommal megrendezett borminősítő háziversenyre benevezettek közül a hétfős társadalmi bírálóbizottság – Szőke Sándor és Sendula Zoltán szakemberek vezetésével – vörösbor kategóriában Kiss István ny. alezredes nedűjét találta a legízletesebbnek, fehérborban pedig Szegletes László nyugállományú törzszászlós bizonyult legyőzhetetlennek.

A közgyűlésen részt vett többek közt Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodáját Gáldonyi Sándor százados, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi régióját az elnök, dr. Kovács György ny. ezredes és a tiszteletbeli elnök, Deli József ny. ezredes képviselték.

Az egyesület támogatói és segítői közül pedig Mesterné Taskovics Valéria, a Felsővárosi Általános Iskola igazgatóhelyettese, Csák Csaba, Sendula Zoltán, Kollár Andrea és Mester Sándor tudtak részt venni a rendezvényen.

Bíró Sándor, Madarász László és Haluzáné Péli Gizella emléktárgyat vehetett át

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary

© PressReader. All rights reserved.