Új időszámítás kezdődhet

Idén is jelentős fejlesztéseik voltak, és 2017 is több beruházást hozhat

Tolnai Nepujsag - - MEGYEI KÖRKÉP - Hargitai Éva

Januárban lesz egy éve, hogy dr. Németh Csaba látja el a főigazgatói feladatokat a Tolna Megyei Balassa János kórházban. Többek között az elvégzett munkáról, változásokról, fejlesztésekről kérdeztük. – Januárban vette át a kórház vezetését, voltak még személyi változások?

– Az év során szinte teljesen átalakult a kórház vezetése. Miután Kondákor profeszszor – aki 2015. második félévében látta el a főigazgatói feladatokat – nehéz döntést hozva végül a gyógyítómunka folytatása mellett határozott, korábbi főigazgató-helyettesként jómagam vállaltam a feladatok ellátását. Májusban érkezett meg a költségvetési biztosunk. Korábban az országban 12 közintézményben volt hasonló funkció, ami a tavalyi évben bővítésre került: velünk együtt 15 másik kórházban is neveztek ki ilyen szakembert. Funkciója nem keverendő a csődbiztoséval, inkább monitorozó-megfigyelő, véleményformáló feladatai vannak. Kapcsolatunk nagyon pozitívan alakult, azt szoktam mondani: a helyett, hogy egy pénzügyi szemléletű kontrafék lenne, inkább egy lendkerék. Meglátásaival sokszor segíti a munkát, javítja a kapcsolatot az illetékes minisztériumokkal.

Június közepétől a gazdasági igazgató személyében történt változás, Pál József személyében, aki korábban a szekszárdi városi önkormányzat munkatársa volt. Ugyan korábban nem foglalkozott egészségügyi gazdasági kérdésekkel, már ennyi idő alatt is sikerült a szükséges fonalakat felvennie és a kórházi csapatba beépülnie. Év végén pedig dr. Szűcs Mária főorvost, a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének (korábbi nevén ANTSZ) osztályvezetőjét sikerült megnyernünk, aki elvállalta a kórházban az orvos igazgatói feladatok ellátását. Egyedül az ápolási igazgató személyében nem történt változás, ezt a funkciót, a feladatát eddig is kiválóan ellátó, Gliedné Tillmann Erzsébet biztosítja a jövőben is. Így lett év végére teljes a kórházigazgatás csapata, és innentől kezdve lehet új időszámítást kezdeni.

– Milyenek voltak mindeközben a működési feltételek?

– Az anyagi helyzet idén sem volt rózsásabb mint korábban. Ugyanúgy meg kellett vívni a harcokat azért, hogy az ellátás feltételeit biztosítani tudjuk. De sikerült. Jelentős fordulat az év végi konszolidáció során történt: december elején az augusztus végéig esedékes számláinkat fizette ki az állam. Kimondani is szörnyű, hogy előtte március, áprilisban lejárt számláink is voltak. A konszolidáció összegén felül, év végén még az egészségügyi alap maradványpénzeinek szétosztása során 54 millió forint támogatás érkezett, aminek köszönhetően jelenleg szinte nincs is elmaradásunk. Ilyen nagyon régóta nem volt már.

– Meddig lesz ez tartható a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett?

– A kilátásokat sok tényező határozza meg. A konszolidáció – mint a korábbi években is – jelentős segítség volt, de a finanszírozásban történő változások nélkül újratermelődik az adósság. A kórház vezetése eddig is folyamatosan dolgozott a gazdasági hatékonyság javításán, önerőből azonban korlátozott a mozgásterünk. Az idei évben, augusztusban a finanszírozási rendszerben is történt korrekció, és jövő év elejére is ígérnek pozitív változást. Összességében én azt gondolom, hogy a finanszírozási és a kórházban helyben végrehajtott változásoknak köszönhetően a korábbiakhoz képest előrébb lépünk, ami az eladósodás lassulását és a gazdasági egyensúlyhoz közeledést jelenti.

– Pályázati beruházások tekintetében is sikeres volt az év, milyen fejlesztések valósulhattak meg?

– Az egészségügyi államtitkárság és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) által meghirdetett 15 milliárdos pályázaton négy támogatási igénynyel nyertünk összesen 260 millió forintot, amelyről a közlemúltban számolhattunk be. Év elején adtuk át azokat a fejlesztéseket, amelyeket a 2015-ben elnyert 650 millió forintos támogatásból valósítottunk meg. Pályázati támogatással telepítettünk napelemeket, amelyek révén a villamos energia költségének 10– 15 százalékát tudjuk megtakarítani. Egy újabb pályázatnak köszönhetően további 250 millió forintot költhetünk majd újabb napelemek telepítésére. A paksi atomerőmű Jövőnk Energiája pályázatán nyert támogatás révén nyílászárócseréket tudtunk végrehajtani, ami szintén növeli az energiahatékonyságot. Az ÁEEK vis maior alapjából öszszesen 50 millió forintot nyertünk: a nőgyógyászai osztály egy laparoszkópos toronnyal, a gyermekgyógyászat egy röntgennel gyarapodott, és sor kerülhetett a központi műtőben a műtőlámpák és műtőasztalok felújítására.

Ugyanakkor számos más helyről is kaptunk segítséget. Többek között a Rotary Klub révén idén negyven ágyat, nyolcvan betegápoló matracot és nyolcvan antidekubitor matracot kapott a kórház az osztrák Vöröskereszttől. Ugyan nem pályázati támogatásból valósult meg, de fejlesztést jelent, hogy idén vezettük be az egynapos sebészeti ellátást önálló szervezeti egység keretében, amely ellátási forma egyre nagyobb népszerűségnek örvend betegeink körében. – A szekszárdi önkormányzattal közösen is valósult meg fejlesztés. Milyen a kapcsolat a várossal?

– Nagy hangsúlyt fektetünk a kórház kapcsolatrendszerének építésére. Korábban is jó volt az intézmény és a szekszárdi önkormányzat közötti kapcsolat, de ezen is sikerült tovább javítani. Ennek egyik legfrissebb, kézzelfogható eredménye az Ybl Miklós utcai parkoló építése, amihez a területet a kórház adta, az építést a város vállalta. Ezenfelül több együttműködési lehetőségen is dolgozunk, gondolkodunk Ács Rezső polgármesterrel. Nagyon jó viszonyt ápolunk a kórház fenntartójával, az ÁEEK-val is, annak pécsi regionális igazgatásával, dr. Laczó Andrea igazgatónővel. Horváth Istvánnal, térségünk országgyűlési képviselőjével is jó kapcsolatot tartunk fenn, a kórház problémái mindig megértő fülekre találnak nála.

– A humán erőforrás hiánya mennyire terheli az intézményt?

– Az orvosi és szakdolgozói vonalon továbbra is fennáll a szakemberhiány. Ennek ellenére kilenc új orvost és számos szakdolgozót vettünk fel 2016-ban. Ugyanakkor a meglévő szakembergárda képzésére is nagy figyelmet fordítunk.

Augusztusban az egészségügyi szférát érintő komoly bérfejlesztés történt, amely tapasztalataim szerint az orvosok és szakdolgozók körében is pozitív visszhangot váltott ki. Ugyanakkor további lépések is szükségesek lesznek ahhoz, hogy megállítható legyen az elvándorlás folyamata.

Számomra az is fontos, hogy az emberek, akik a kórházban dolgoznak, szeressenek ott lenni, érezzék, hogy egy csapat tagjai, hogy számíthatnak egymásra. Mintegy 1500 dolgozó esetében nem könnyű feladat a csapatépítés, de úgy érzem, sikerült némi eredményt elérni. Tavaszszal például 250-en vettek részt a nyárnyitó bográcsozásunkon, ősszel a Balassa-nap iránt is nagyobb volt az érdeklődés a megszokottnál.

Itt lényegesnek érzem kiemelni, hogy köszönöm dolgozóinknak az egész éves helytállásukat, a sokszor nehéz körülmények és nagy terhelés alatt végzett kitartó munkájukat. Támogatásukat kérem a továbbiakban is. A betegeknek pedig köszönöm az intézménybe vetett bizalmat, amelyet igyekszünk minél magasabb szolgáltatási színvonallal megszolgálni!

Dr. Németh Csaba az idei Balassa-napi ünnepségen

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary

© PressReader. All rights reserved.