R R p i i t i

Uj Neplap - - SZOLGÁLTATÁS -

Felhasználható egy telefonon rögzített beszélgetés arra, hogy az igazamat bizonyítsam egy bírósági ügyben?

A telefonbeszélgetés rögzítésének, tárolásának vagy nyilvánosságra hozatalának jogszerűségét el kell határolni attól az esettől, ha a magánszemély a hangfelvételt bizonyítékként kívánja felhasználni egy bírósági eljárásban.

A hatóság állandó gyakorlata szerint a személyes adatok védelméhez fűződő jog meg- sértésével készített felvételek (például rejtett kamerás felvételek, hangfelvételek) valamely eljárásban (például büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban) bizonyítékként történő felhasználása elsődlegesen nem adatvédelmi jogi kérdés. Az eljáró hatóságnak (így elsődlegesen a bíróságnak) kell azt eldöntetnie, hogy az adott eljárásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján a bizonyíték beszerzése, felhasználása a személyes adatok védelméhez fű- ződő jog olyan szintű megsértését jelenti- e, amely kizárja e felvétel bizonyítékként történő felhasználását.

A bírói gyakorlat a polgári és büntetőeljárásokban is már számtalan esetben bizonyítékként elfogadta a személyiségi jogok megsértésével készített képfelvételeket is. Így például a Legfelsőbb Bíróság (2012. január 1-jétől: Kúria) egy 2000-ben született és azóta több bíróság által hivatkozott döntésében kimondta, hogy a felvételek „bírósági vagy szabálysértési eljárásban bizonyítékként való előterjesztése felhasználásnak minősül, és a felhasználás tényének megállapítása szempontjából közömbös az, hogy a felvétel készítése a személyiségi jogok megsértésével történt. A bíróság vagy más hatóság előtt folyó eljárásban az igazság érvényesülésének biztosítása közérdek, és a bizonyítás ezt a célt szolgálja. Ezért nem lehet a felvétel felhasználását viszszaélésnek tekinteni.”

Péterfalvi Attila elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary

© PressReader. All rights reserved.