«ایــــران من»

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - سراینده پوریا سوری

آواز خوانی در شبم، سرچشمه ی خورشید تو یار و دیار و عشق تو، سرچشمه ی امید تو ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین ای در رگم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ای داغدیده بازگو، بلخ و سمرقندت چه شد صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو، گلگون شده رویت وطن ای سرو سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین، آغاز تو، پایان تویی بر دشت من، باران تویی، در چشم من تابان تویی ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تویی ای در رگم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من در ظلمت جانکاه شب، مرغ سحرخوان منی در حصر هم آزادهای، تنها تو ایران منی اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است* ای مرغ حق در سینهات، با شور خود بیداد کن آوازخوان شبشکن، بار دگر فریاد کن "ظلم ظالم جور صیاد، آشیانم داده بر باد ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن" ای مادرم ایران زمین، آغاز تو، پایان تویی بر دشت من، باران تویی، در چشم من، تابان تویی ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تویی ای در رگم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.