نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

بانوی ارجمند دکتر آزیتا آذرکیوان به نامگانه روانشاد بیژن آذرکیوان 4/000/000 ریال بانوی ارجمند نسرین ایزدیار 500/000 ریال سرور ارجمند عباس زرگر 500/000 ریال بانوی ارجمند آرمیتا دانش به نامگانه مادر و پدرشان روانشادان پریدخت طهمورسزاده وشهریاردانش 5/000/000ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.