کارگاه آموزشی معرفی نماد اعتماد در استان البرز

Asre Ertebat - - گزارش -

ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان البرز در نظــر دارد «کارگاه آموزشــی معرفی نماد اعتماد الکترونیکی» را با حضور کارشناسانی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز تشــخیص و پیشگیری پلیس فتا و ســازمان امور مالیاتی کشور در ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان البرز مورخ ۳۰ خرداد ماه برگزار کند. از ضرورتهای برگزاری این همایش، اهمیت و جایگاه رو به رشد تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و اقتصاد کشــور و نیز راهاندازی کسبوکارهای اینترنتی و لزوم ساماندهی، رسمیت بخشیدن، بهینهســازی و توسعه کسبوکارهای مجازی از طریق فرهنگســازی، ترویج و اطلاعرســانی عمومی و نیز آشــنایی با مخاطرات فعالیت اقتصادی در فضای مجازی، پیشگیری از کلاهبرداری و حملات سایبری و اطمینانبخشی به ذینفعان و درک فرصتها و تهدیدهاي این فضا است. مخاطبان و علاقهمندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر به بخش اخبار سایت enamad.ir مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.