رقیب سرسخت سیگما و تامرون

Asre Ertebat - - دوربين - لنز جدید کانن به با زا ر آمد ؛

اگر از یک DSLR کانن برای عکاسی استفاده میکنید و به دنبال یک لنز زوم تله برای عکاســی پرتره یا حیاتوحش میگردید لنــز ۷۰-۳۰۰ میلیمتری جدیــد کانن انتخاب مطلوبی برای شما به نظر میرسد. این لنز که لرزهگیر کارآمد آن امکان ثبت تصویر تا چهار گام دورتر از سرعت شاتر امن را به کاربر میدهد به موتور وضوحیابی ‪Nano USM‬ مجهز شــده و یک نمایشــگر LCD دارد که تمامی اطلاعات را در اختیار دیدگان کاربر قرار میدهد. بدنه آن نیز بسیار مدرنتر و شیکتر شده و رقیبی سرسخت برای ساختههای سیگما و

تامرون به حساب میآید. ساختاراپتیکی لنز۷۰ -۳۰۰ میلیمتری جدید کانن شامل۱۷ عدسی در ۱۲ گروه است و کاربرد عدسیهای ULD به همراه طراحی پیچیدهتر موجب شده تا دستگاه اندکی بزرگتر از مدل قبلی باشد. طول و عرضاین لنز به ترتیب برابر ۱۴۵.۵ در ۸۰ میلیمتر است و وزن آن به ۷۲۰ گرم میرسد و پس از یک روز کامل عکاسی، عضلات سرشانه کاربر را حسابی سرحال میآورد. درون این لنز از دیافراگم ۹ پره گرد استفاده شده تا بوکه یا سوژههای خارج از وضوح به شکل دایرههای زیبا ثبت شوند و حداقل فاصله قابل دسترسی ۱.۲ متری، بزرگنمایی خطی ۰.۲۵ برابر را در اختیار عکاس قــرار میدهد. این لنز با دوربینهای فولفریم ســازگار است و همراه دوربینهای

APS-C فاصله کانونی معــادل ۱۱۲-‬ ‪۴۸۰ میلیمتری را فراهم میکند. علاوه بر حلقههای وضوح و زوم، سه کلید و یک دکمه روی بدنه این لنز به کار رفته کــه کلیدها وظیفه غیرفعال کردن وضوحیابی خودکار، روشن کردن لرزهگیر و قفل کردن لنز در حالت ۷۰میلیمتری را بر عهده دارند. دکمه نصب شده کنار

LCD لنز وضعیت اطلاعات آن را تنظیم میکند و میتوان از آن برای نمایش فاصله کانونی، فاصله تقریبی تا سوژه و نمایش میزان لرزش دست کاربراستفاده کرد. خوشبختانه با بار چهارم فشردن، این نمایشگر به طور کلی خاموش میشود و کاربرانی که به دیدن اطلاعات دیجیتال روی لنز عادت ندارند از شر آن خلاص میشوند. کانن همراه این لنز نورگیر ارایه نمیکند که نسبت به نیکون آن را اندکی عقب نگه میدارد و برای خرید نورگیر مخصوص این لنز باید هزینــه قابل توجهی کرد که منصفانه به نظر نمیرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.