SSDهای کارآمد و اقتصادی بازار ایران

Asre Ertebat - - گوناگون - بهنام علیمحمدی

امروزه تمامی ســازندگان تراشــه های پردازشگر، بیشــترین تــلاش و هزینــه را روی طراحــی محصولاتی متمرکــز می کنند تا محصــول نهایی علاوه بر برخورداری از فناوریهای مدرن، بتواند در فرکانسهای بالاتر به پردازش دادهها بپردازد. اگرچه سرعت و فناوری پردازش دو فاکتور بسیار ارزشمند محسوب میشوند، توجه به نوع و حجم دادههای خام نیز بسیار مهم است. ما در عصری زندگــی می کنیم که روزانــه هزاران گیگابایت اطلاعات تولید، پردازش و ذخیره میشوند. در یک دهه اخیر پروســه ایجــاد راهکارهای جدید آرشیو اطلاعات نتوانســته همگام با افزایش سرعت پردازش حرکت کند و ایــن عقب ماندگی می تواند مخاطرات بزرگی را به صنعت ذخیرهســازی دادهها تحمیل کنــد. اگرچــه حرکت چرخهــای صنعت ذخیرهســازی کُند بــوده و با میزان تولیــد دادهها تناسبی ندارد، اما با حضور فناوریهای نوین، سرعت پردازش اطلاعات بسیار پیشرفت کرده است. در حال حاضر ذخیــره اطلاعات روی تراشــههای ســیلیکونی به یک فناوری قابل اعتماد و کم هزینه تبدیــل شــده و سیســتمهای کامپیوتــری نیز از ســرعتهای پردازشــی بهمراتب بالاتری برخوردار شدهاند. امروزه درایوهای حالت جامد رایجترین نوع ذخیرهسازی سیلیکونی در بازارهای جهانی است که خوشبختانه تراکم آن در بازارهای داخلی نیز افزایش یافته اســت. مدل SP920 از ســری Premier

Pro شــرکت آیدیتا یک درایو جامد 5/2 اینچی با ظرفیت 128 گیگابایت است که میتواند اطلاعات را با سرعت خواندن و نوشــتن 560 و 180 مگابایت بر ثانیه پردازش کنــد. کنترلر اصلی این مدل محصول شرکت مارول بوده و تراشههای ذخیرهساز آن نیز از نوع ناند MLC با مصرف کمتر از 5/‬ ‪0 وات در حالت استندبای است. این درایو جامد با سه سال گارانتی شرکت آونگ و قیمت 280 هزار تومان در بازارهای داخلی بهفروش میرسد. شــرکت Geil هم با چند مدل SSD در میان سایر رقبا حضور دارد. مــدل Zenith از خانواده A3 این شــرکت یک SSD با ظرفیت 240 گیگابایت است که با برخورداری از رابط ســاتا 3، قادر است اطلاعات را با سرعتهای 540 و 270 مگابایت بر ثانیه، بخواند و ذخیره کند. بــرای ذخیره دادههــا، این محصول از تراشههای ‪NAND MLC‬ بهره برده و عمر مفید آن نیز 2/5 میلیون ساعت اعلام شده است. درایو حالت جامد زنیت با سه سال گارانتی شرکت دادهپرداز رایانه متین و با قیمت 390 هزار تومان در بازار توزیع شده است. شــرکت توشــیبا نیــز یکــی از مدعیــان بــازار ذخیرهســازهای سیلیکونی اســت. SSD های این شرکت وارد بازار ایران شــده که A100، یک مدل 120 گیگابایتی از SSDهای کارآمد این شــرکت اســت. در این درایو جامد، دادهها روی تراشــههای

SLC با ساختار ســه بعدی ذخیره می شــوند و به همین دلیل، بازیابی و نوشــتن اطلاعات با ســرعت 550 و 480 مگابایتبرثانیــه صورت میگیرد. درایو جامد A100 توشــیبا با قیمت حدودی 235 هزار تومان در اختیار کاربران قرار دارد، اما حضور مستمر

SS های ســیلیکونپاور نیــز در بازارهــای داخلی رشد قابل توجهی داشته است. درایو جامد V55 از ســری ولکس، یکی از مدلهای اقتصادی است که با قیمت 230 هزار تومان توســط شرکت دادهپرداز رایانه متین در بازارهای داخلی توزیع شــده است. این محصول برای افزایش فضای ذخیرهســازی، از فناوریهای Trim‬ و Collection ‪Garbage بهره می برد. V55 یک درایو حالت جامد با ظرفیت 120 گیگابایت است که با سرعت خواندن و نوشتن 520 و 460 مگابایــت بــر ثانیه، میتوانــد یکی از گزینه های انتخابــی کاربران برای بهبود ســرعت عملکرد سیســتمعامل و اجرای بازیهای گرافیکی باشد. همچنین مدل Trion150 از شرکت OCZ هم یکی دیگر از مدعیان بازار درایوهای حالت جامد برای افزایش ســرعت بوت سیســتمعامل و اجرای نرمافزارها است. تراشههای سیلیکونی این محصول

TLC اســت و علاوه بر برخــورداری از فناوریهای مــدرن، از کنترلر اختصاصی توشــیبا نیز برخوردار اســت. این مدل در لود کامل، ‪3 6/‬ وات برق مصرف میکند و سرعت خواندن و نوشتن آن به ترتیب 550 و 520 مگابایت بر ثانیه است. مدل 240 گیگابایتی تریون 150 حــدود 365 هزار تومــان در بازارهای داخلی عرضه شده و به مدت دو سال توسط شرکت سریر گارانتی میشود. به هر حال اگر در نظر دارید سرعت اجرای بازیهای ویدیویی و نرمافزارهای کامپیوتر خود را به شــکلی موثر افزایش دهید، پیشــنهاد میشود تا یک SSD با حداقل ظرفیت 120 گیگابایت را با هارددیســک ترابایتی خود پیکربندی کنید تا عــلاوه بر افزایش محسوس سرعت سیســتم، از هر دو مولفه سرعت و ظرفیت بهرهمند شوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.