اکسپریا L1؛ گوشی مناسب برای تازهواردها

Asre Ertebat - - موبايل - سمیه مهدوی

خانواده سری اکسپریای ســونی روزبهروز پرجمعیت میشود و حالا تقریبا اکثر گوشیهای این شرکت بلافاصله بعد از نام سونی پیشوند اکسپریا را نیز یدک میکشند و علت هم استقبال بازار از گوشیهای این خانواده بوده است. اگرچه ظاهرا ســونی قصد ندارد به شــکل مرتبی روی الفبای انگلیسی حرکت کند، اما بد نیست با بخشهای مختلف خانواده اکسپریا مختصرا آشنا شوید. گوشیهای ســری E اکسپریا در رده گوشیهای اقتصادی و ارزان هســتند. سپس سونی برخی گوشــیهای ضد آب خود را در ســری M قرار داد. گوشیهای متمرکز روی سلفی هم تحت نام ســری C شناخته میشوند و البته تقویت تمامی امکانات خانواده اکســپریا در گوشــیهای پیشتاز این شرکت یعنی ســری Z قرار گرفت. حالا هم سری X پیشتاز بازار هستند. حالا اما سونی دوباره حروف الفبا را به عقب برگشته و نخستین گوشی از سری L یعنی گوشــی L1 را به بازار عرضه کرده است. این سری را میتوان جانشین سری بازنشستهشده E سونی فرض کنید، اما با قابلیتهایی بهتر. در واقع سونی با گوشی L1 به سمت بازار رو به رشد نسل جدیدی از تازهواردها به دنیای گوشیهای هوشمند وارد شده است. البته تصور نکنید که این کار سادهای است، ساختن یک گوشی که هم هوشمند باشد، هم ارزان و هم منطبق با نیازهای این بخش از بازار خود کار سختی محسوب میشود. با این مقدمه امــا بگذارید کمی دقیقتر نگاهی به مشــخصات گوشی تک و دوسیمکارته )نانو( اکسپریا L1 سونی داشته باشیم. بد نیست بدانید این گوشی از اینترنت نسل ۴ و LTE، وایفای، بلوتوث ، A-GPS‬ ، ‪NFC و البته خروجی USB نســخه C هم پشتیبانی میکند که تمام این امکانات، آن هم برای یک گوشی اقتصادی بسیار جالب توجه است. حالا پرسش اینجاست که پس سونی در کدام قسمتهای گوشی اکسپریا L1 صرفهجویی کرده است، تا یک گوشی هوشمند و در عین حال اقتصادی را عرضه کند. جنس بدنه این گوشی پلاستیکی اســت. دوربین اصلی گوشی دارای یک لنز عــادی 13 مگاپیکســلی و دوربین ســلفی هم 5 مگاپیکسلی است. باتری گوشی 2۶00 میلیآمپری است که البته به نظر میرسد برای تازهکاری که کار زیادی هم با گوشی ندارد و گوشی هم سختافزارهای پیشرفتهای ندارد، این حجم باتری کافی باشد، اما به هر حال این هم از جمله بخشهایی است که سونی در گوشی اکسپریا L1 ناچار به صرفهجویی در آن شده است. این گوشی5 /5 اینچی که راحت هم در دست قرار میگیرد، همچنین دو گیگ رم و 1۶ گیگ حافظه داخلی دارد که با میکرو SD تا 25۶ گیگابایت هم قابل ارتقا است که البته ما توصیه ای برای این کار نداریم و فشــار به این گوشی را ســفارش نمیکنیــم. در نهایت به مواردی که منجر به اقتصادی شــدن این گوشی شده است باید، پردازنده و کارت گرافیکی نه چندان قدرتمند را هم اضافه کرد. با تمام این تفاسیر سونی یک شرکت تازهکار در بازار محسوب نمیشود که با آزمون و خطا به دنبال نیازهای موجود مصرفکنندگان باشد و بهبود وضع فروش گوشــیهای این شرکت نیز نشان میدهد، سونیموبایل حال و روز بهتری دارد. پس ســونی میداند چطور یک گوشــی برای بخش خاصی از بازار طراحی کند. مثل همیشه بررســی بیشتر در خصوص ریز مشخصات فنی را به اینترنت و انبوهی از کاتالوگهای اینترنتی ارجاع میدهیم و میرســیم به اصل ماجــرا یعنی جمعبندی و قیمت. در مجموع باید گفت آنچه مســلم اســت گوشی اکســپریا L1 ســونی برای استفاده جوانانی که قاتل گوشــی هســتند ساخته نشده و همان طور که ذکر شد برای کسانی مفید است که کار پیچیدهای با گوشی ندارند و از یک گوشی هوشمند قصد استفادههای اصلــی را دارند. منظــور از اســتفادههای اصلی هم پشــتیبانی این گوشی از امکانات ارتباطی پیشرفته و امکان اســتفاده از آن برای ارتباطات روزمره اعم از مکالمه از طریق پیام رسان هاســت. یعنی یک گوشی برای بزرگترهایی که قصد هزینه کردن زیاد و ور رفتن با گوشی ندارند. به این ترتیــب این گوشــی میتواند هدیه خوبی برای پدرها و مادرهایی باشــد که از نسل دیجیتال نیستند اما به کاربردهای اولیه ارتباطی نیازمند هستند. این گوشی در سه رنگ مشکی، صورتی و سفید عرضه شده که مناسب خانمها و آقایان است و تنها قیمتی در حدود ۶50 هزار تومان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.