سامانه صياد راهاندازي نشود،برخوردميکنيم

Asre Ertebat - - صفحه اول -

دبيركل بانك مركزي در نامهاي خطاب به مديران عامل ۱۱ بانك، درباره اجرا نكردن سامانه صياد اخطار داد و گفت: بانكهاي متخلف، با اقدام انضباطي مواجه خواهند شد. به گفته محمود احمدي، ايجاد شفافيت اطلاعاتي از طريق برپايي نظام استعلام همگاني درباره چكهاي برگشتي زنگ خطري براي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.