با هدستهای واقعیت مجازی آشنا شوید

Asre Ertebat - - گوناگون - بهنام علیمحمدی

اگرچه به دلیل پیچیدگی هــای ارگانیک و کیفیت تصاویر زنده، هیچ مکانیســمی نمیتواند جایگزین چشمها شود، اما نگاه به تصاویر از طریق یک دریچه کوچــک همواره مــورد علاقه افراد بوده اســت. در دهههای دور، چهارچرخهای موسوم به «شهر فرنگ » و کاستهای دوچشمی، همگی بخشی از سرگرمی آن زمان کودکان و حتی بزرگسالان بود. هرچند امروزه شــهر فرنگها را باید در موزههای تاریخ جستوجو کرد، این نوع سرگرمی بهقدری دوستداشتنی بود که امروزه نوع مدرن و فناورانه شــهر فرنگها وارد جریان زندگی کاربران شــدهــدهاند. هدســتهای واقعیت مجازی در حقیقت همان شهر فرنگهای سالیان گذشــته اســت که با رشــد و بالندگی تکنولوژی،حجموساختارآن تغییر یافته اســت. این دستگا ه بر پایه فنــاوری واقعیت مجازی طراحی و توسعه داده شــده تا به کاربر القا شــود که در مکان دیگری حضور دارد. با ورود به دنیای واقعیت مجازی، اعصــاب بینایی و بخشــی از مغز که وظیفــه درک حرکات را بر عهــده دارند، امکان تشخیص مرز میان واقعیت مجازی و حقیقی را از دست داده و فرد گمان میکند در یک دنیای واقعی در حال حرکت اســت. این احساس از طریق قرارگیری هدست های واقعیت مجازی روی سر و تماشــای تصاویر در حال پخش منتقل شده و با حرکت ســر و بدن، کاربر هدست میتواند تمامی زوایــای تصاویر ثابت پانارومــا یا ویدیویی را ببیند. اپلیکیشنها مهمترین میانافزارها برای ایجاد یک محیط واقعیت مجازی هســتند و بسته به نوع طراحی، قابلیت پخش تصاویر گرافیکی سهبعدی یا ویدیوهای تمامزاویه )360 درجه( را به هدستهای واقعیت مجازی اضافه میکنند. بــه بیان دیگر، این فناوری امــکان بازدید و تماشــای مکانهایی را که شاید کاربر هرگز آن را مشــاهده نکرده است فراهم میکند. در حال حاضر هدستهای واقعیت مجازی در بخشهای مختلفی چون تجارت، آموزش، پزشکی و سلامت، گردشگری و سرگرمی مورد استفاده قرار میگیرند. هدستهای واقعیت مجازی در حال تثبیت جایگاه خود در صنعت بازیهای رایانهای اســت که یکی از صنایع پرســود در تجارت جهانی محسوب میشــود. همچنین ایجاد تصاویر تمامزاویه و 360 درجه نیز میتواند مخاطبان صنعت گردشــگری را با جاذبه های توریســتی مکان های دوردست آشنا کند. هدســتهای واقعیت مجــازی از چهار بخش نمایشگر، سختافزارهای تشخیص و انتقال حرکات

کاربر، دستگاههای ورودی اطلاعات و میانافزارها

) اپلیکیشنها( تشکیل شدهاند. هدســتتهای واقعیت مجازی با دو ســاختار متفاوت تولید میشــوند؛ برخی از هدســت ها از صفحه نمایشــگر برخوردارند، اما هدســتهای دیگری نیــز روانه بازار شــدهاند که قیمتهــای کمتری دارنــد. این هدســتها فاقد صفحهنمایــش بوده و تصاویــر از طریق نصب تلفن هوشــمند کاربر روی قاب هدســت قابــل پخش و تماشــا اســت. در حال حاضر چند برنــد محدود بهعنوان تولیدکننــدگان این عرصــه در بازارهای جهانی حضور دارند. HTC یکی از سازندگان معتبر هدســتهای دنیای واقعیت مجازی است. Vive یکی از محصولات این کمپانی است که سال گذشته بهعنوان گجت برتر انتخاب شــد. این هدست برای فعالیت به پردازنده گرافیکی سری 9 انویدیا یا سری R9 ایامدی نیــاز دارد. همچنیــن پردازنده چند هستهای و حداقل چهار گیگابایت حافظه رم، از دیگر پیشنیازهای استفاده از هدست وایو اچتیسی است. این مدل زاویه دید 110 درجهای دارد و دستههای حرکتی آن ارگونومیک بوده و بیشترین هماهنگی را برای اجرای فرامین ایجاد میکنند. PlayStation VR نیز یکی از هدســت واقعیت مجازی شــرکت سونی است که بهصورت ارگونومیک و کاربردی طراحی شــده اســت. این محصول دو دســته مجزا دارد کــه برای انتقــال حــرکات و فرامین کاربر به کنســول اســتفاده میشــود. مدل ‪GEAR VR‬ نیز محصولی از سامســونگ اســت که با همکاری کمپانی اوکولــوس طراحی شده اســت. برای اســتفاده از این هدســت، نیاز است تا تلفن هوشمند در قســمت جلویی قاب آن نصب شود. این هدســت از دو لنز باکیفیت داخلی برخوردار است و به دلیــل ســازگاری کامل با صفحهنمایشهای ســوپرآمولد سامسونگ، بهترین تصاویر را در اختیار کاربر گوشــیهای این شرکت قرار میدهد. اما کمپانــی ریمکس هم چند مدل از تها هدســتهایواقعیت مجازی خود را روانه بازار کرده است. مدل RTV03 یکی از جدیدترین مدلهای این کمپانی اســت که صفحهنمایش 5/5 اینچی آن ‪Full HD‬ است. پردازنده هشت هستهای H8 شــرکت آلوینر با فرکانــس دو گیگاهرتز، دو گیگابایت حافظــه DDR3، 16 گیگابایت حافظه فلش و پشــتیبانی تا 64 گیگابایــت کارت حافظه، اندرویــد 4.4 ، ارتبــاط بیســیم WiFi و باتــری 3200 میلیآمپری از مشخصات سختافزاری این هدست واقعیت مجازی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.