آخرینفرصتحضوردر پاویون ایراندرنمایشگاهجیتکس

Asre Ertebat - - صفحه اول -

با توجه به برگزاری نمايشگاه جيتكس در مهر ماه شركتهای حوزه ICT تنها 20 روز فرصت دارند تا برای شركت در اين نمايشگاه در قالب پاويون رسمی جمهوری اسلامی ايران ثبتنام كنند. پاويون ايران در نمايشگاه جيتكس توسط اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نرمافزار ايران و با...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.