زندگیرویاییدرخانههایهوشمند

مروریبرفناوریهایجدیدهوشمندسازیمنازل

Asre Ertebat - - نوآوري - مژگان كريمنيايي

فناوریهای عرضهشــده برای ارایــه در خانههای هوشــمند در ســالهای اخیر رشــد قابل توجهی داشتهاند و هر روز بر تعداد آنها برای افزایش راحتی و قابلیت کنترل بیشتر بر خانه افزوده میشود. در کشــور ما نیز هوشمندســازی منازل تا حدودی تجاریسازی شــده و برخی شــرکتها نیز به ارایه خدمات ایــن حــوزه میپردازند؛ بــه همین دلیل آشنایی با جدیدترین فناوریهای ارایهشده در زمینه هوشمندســازی منازل میتواند بــرای انتخاب نوع خدمت دریافتی توسط کاربران مفید باشد.

ساخت قفل هوشمند برای منازل

مسایل امنیتی و بالا بردن امنیت خانه همواره یکی از نکاتی بوده کــه در زمینه هوشمندســازی مورد توجه قرار گرفته است. با ســر برآوردن فناوریهای هوشمندسازی منازل اما این موضوع ابعاد جدیدتری پیدا کرده و از فناوری هوشمندســازی برای ارتقای قابلیتهای امنیتــی خانه نیز بهره زیــادی گرفته شده است. قفل هوشــمند منزلی که «اوتو» نام دارد، بهتازگی توسط محققان ساخته شده و گفته میشود ساخت آن حاصل چهار ســال تحقیق و بررســی برخی از مهندسان سابق شرکتهای اپل و گوگل است. این قفل یکی از جالب توجهتریــن فناوریهای امنیتی در زمینه هوشمندسازی منازل بهشمار میرود که با کمک آن میتوان ورود و خروج کودکان، فروشندگان و تحویلدهندگان کالا و اقوام و دوستان را بهخوبی مدیریت کرد. جالب آنکه در این قفل هوشمند از کلیدهای سنتی و پیچاندن ضامــن و دیگر بخشهای آســیبپذیر قفلهای امروزی خبری نیست و مقاومت آن در برابر حمله و فشار ناگهانی هم بسیار بالا است. اجزای مختلف ایــن قفل از فولاد ضدزنگ بســیار مستحکم ساخته شده و طبق اعلام شرکت سازنده آن، حتی در صــورت وارد آمدن بیش از100هزار بار فشار شدید و غیرعادی و بیشتر از ۲۵0 هزار بار باز و بسته شدن، از کار نمیافتد. باز کردن ایــن قفل تنهــا در صورت اطــلاع از کد دسترسی تنظیمشده یا از طریق اتصال وایفای یک گوشی مورد تایید به آن، ممکن است. ساکنان منزل میتوانند امکان باز کردن این قفل در دفعات مشخص را برای میهمانان یا دیگر مراجعــان از طریق برنامه موبایلی فعال کنند. از دیگر مزیتهای این قفل، امکان باز و بسته کردن آن در هر زمان و از هرنقطه کره زمین است. سازندگان قفل اوتو میگویند این قفل از یک سیستم ارتباطی پیشرفته رمزگذاریشــده بهره میبرد که مرتب به لحاظ نرمافزاری بهروز میشــود تــا از حمله هکرها در امان باشد. پیشخرید این قفل که عرضه آن از پاییز امسال شروع میشود، آغاز شده و قیمتی حدود 700 دلار نیز برای آن تعیین شده است.

ابرهای آوازخوان نورانی

شــاید شــنیدن اینکه ابرهای آوازخوان نورانی در گوشــهوکنار خانه گردش کنند شــما را بیشتر یاد داستانها و افسانههایی بیندازد که در دوره کودکی شنیدهاید، اما واقعیت این است که بر اساس فناوری که بهتازگی توســعه یافته، حضور ابرهای آوازخوانی که از خود نور ساطع میکنند و در گوشهوکنار خانه به گردش میپردازند این روزها به امری واقعی بدل شده است. بهتازگی یک شــرکت تجاری لامپهایی به شــکل ابرهای بارانزا تولید کرده که در هوا معلق میمانند و قابلیت پخش موسیقی هم دارند. شرکت کلارکسون، سازنده این لامپهای ابری آنها را بهگونــهای طراحی کرده که مجهــز به بلندگوی بلوتوث هم هستند و حسگرهای حرکتی آنها موجب میشود در واکنش به حرکت افراد در محیط اطراف مانند ابرهای بارانزا غرش کنند و رنگ به رنگ شوند. مدلهای اولیه این لامپها باید به سبک لامپهای سنتی با سیم از سقف آویزان میشدند، اما مدل جدید این لامپها مانند یکابر واقعی در فضا معلق میمانند. در این لامپها از فناوری شناورســازی مغناطیسی برای در هوا نگهداشتن خودکار استفاده شده است. لامپهای یادشده میتوانند حداکثر هفت سانتیمتر از پایه مغناطیســی خود فاصله بگیرند و میکروفن نصبشده در آنها واکنش به موسیقی یا صدا را با چهار رنگ مختلف ممکن ميکند. این ابر از فیبر پلیاستر تولید شــده و مجهز به یک باتــری لیتیومی 6600 میلیآمپری است.

خوشبوکننده هوشمند خانه

پخش شــدن بــوی بد دستشــویی و بــوی روغن سرخکرده در منزل یکی از مســایل روزمرهای است که همواره در خانههای آپارتمانی وجود داشته است. توسعهدهندگان فناوری هوشمندسازی منازل برای رفع این مشکل دست بهکار شده و یک خوشبوکننده هوشمند منزل ارایه کردهاند. پیش از این، اســتفاده از بلندگوی هوشمند آمازون فقط برای صدور فرامین صوتی بهمنظور روشــن و خاموش کردن چراغ و قفل کردن در ممکن بود، اما بهتازگی قابلیت خوشبو کردن خانه هم به کاربری این بلندگو اضافه شده است. شرکت Prolitec اعلام کرده سیستمهای عطری خود موسوم به Aera را با بلندگوهای اکوی آمازون سازگار کرده و از این پس میتوان بهطور صوتی آنها را مدیریت کرد. سیســتمهای Aera قادر به انتشــار هشت رایحه متفاوت هستند که تنوع فراوانی دارند. کپسولهای عطر نصبشده در این دســتگاههای کوچک در ۲۴ ساعت شبانهروز قابل اســتفاده هستند و هر یک به مدت 60 روز انرژی ذخیره دارند. کاربران برای فعال کردن دســتگاههای Aera باید آنها را با صداکردن روشن کنند تا رایحه مورد نظر با توجه به فرمان مطرحشده در فضا منتشر شود. برای دسترســی به این خدمات تنها کافی است به نسخه بهروز شده برنامه موبایلی الکسا مراجعه کرده و گزینه

‪Aera skill‬ را فعال کنید. در دو سالی که از عرضه بلندگوهای هوشمند شرکت آمازون میگذرد، بسیاری از شرکتهای سازنده لوازم خانگی و تفریحی تــلاش کردهاند تولیدات خود را با آن هماهنگ کنند تا مدیریت و کنترل آنها با صدای انسان و بدون نیاز به فشردن دکمه یا دخالت دست ممکن شــود. قیمت این لامپهای دستساز بسیار بالاست و علاقهمندان برای خرید هر یک از آنها باید بیش از ۴ هزار دلار هزینه کنند.

آشپزخانه هوشمند و خدمات متنوع آن

در نمایشــگاه CEATEC ســال گذشــته شرکت پاناسونیک نمونهای آزمایشی از یک خانه هوشمند را رونمایی کرد که امکانات آشپزخانهای جالبی دارد. قفسههای آشپزخانه این خانه هوشــمند بوده و به نمایشگرهای شــفاف برای نمایش دقیق محتویات کابینتها مجهز است. از دیگر امکانات آشــپزخانهای ارایهشــده توســط پاناســونیک، ابزار آشپزی خاصی موســوم به Flat

Cooker است که در قالب آن غذای افراد روی همان میز شام و داخل بشقاب هر فرد طبخ و آماده میشود. به محض آنکه سرپوش فلزی بشقابهای یادشده با میز تماس پیدا کند، محتویات آن گرم شده، ولی خود بشقاب داغ نمیشود و دمای آن در حد دمای محیط اتاق باقی میماند تا اعضای خانــه بتوانند بلافاصله شروع به خوردن غذای طبخشده کنند. همچنین فناوری جدید پاناســونیک امکان خنک نگهداشته شدن نوشــیدنیها را در زمانی که آنها در کابینت یا روی میز قرار گرفتهاند ممکن میکند و به این ترتیب هر غذا یا نوشیدنی همیشه دمای مطلوب خود را برای خوردن حفظ خواهد کرد. ساخت یخچالها و ماشینهای لباسشویی ویژهای که ميتوانند اطلاعات را به افراد ارسال کنند نیز از دیگر امکانات آشپزخانههای هوشمند هستند که در یک سال اخیر ارایه شدهاند. این ماشینهای لباسشویی در صورت اتمام مواد شوینده، خرید آنها را سفارش میدهند و یخچالها هم میتوانند در زمان خریدافراد در بازار صورت وضعیتی از محتویاتشان را ارایه دهند.

نمونه داخلی ابزار هوشمندسازی منزل

حوزه فناوری یکی از آن زمینههایی است که با توجه به تعداد بالای مهندسان و افراد خلاق ایرانی توانسته موفقیتهای زیادی را برای محققان ایرانی به همراه داشته باشد که البته در بیشتر موارد هم این مخترعان بهدلیل مشکلات موجود، در نهایت جذب کشورهای خارجی شدهاند. اردیبهشتماه سال گذشــته خبر اینکه یک شرکت دانشبنیان در پارک علمــی و فناوری همدان موفق به ساخت دســتگاهی شــده که به هوشمندسازی ساختمان میپردازد و امکان کنترل منزل را با وسایل مختلفی فراهم میکند، در رسانههای کشور منتشر شد. به گفته شرکت ســازنده این فناوری، دستگاه ساخته شده توسط آنها میتواند 1۴۴ آیتم از قبیل سیستم سرمایشی، گرمایشی، آبیاری باغچه و گلدان و اســپیلت را بهطور همزمان کنترل کند و آخرین وضعیت از این آیتمها را به صاحبخانه گزارش دهد. همچنین هنگام مســافرت میتوان در اپلیکیشــن مربوطه گزینه خروج از منــزل را فعال کرد تا به این وسیله برق اصلی خانه، بهجز برخی از آیتمهای خاص مانند یخچال و شــیرگاز بهصورت برقی قطع شود و سیستم امنیتی بهصورت خودکار فعال شود. نکته حایز اهمیت آنکه قیمت این دســتگاه ایرانی حدود 3 میلیون تومان اســت و این در حالی اســت که نمونه خارجی آن با قابلیتهای کمتر، در حدود 8 میلیون تومان قیمتگذاری شده است. با توجه به رو بهرشــد بودن صنعت هوشمندسازی منازل و نیز بــا نظر بــه موفقیتهــای محققان و شرکتهای ایرانی در زمینه هوشمندسازی، بهنظر میرسد اگر زنجیره حمایت مسوولان، خرید کالای ایرانی توسط مردم، حمایت رسانهای و بهبود کیفیت تولیدات داخلــی در زمینه هوشمندســازی منازل شکل بگیرد میتوان در آیندهای نهچندان دور شاهد شکوفایی این صنعت در کشور بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.