لاجیتک چگونه به صدر جدول شرکتهای سودآور برگشت

Asre Ertebat - - بازار -

لاجيتک در دوماکتبر 1981 در کشور سوييس توسط دو فارغالتحصيل دانشگاه استنفورد، دانيل بورل و پيرلوييجی زاپاکوستا و با همکاری مهندس سابق کمپانی بزرگ ايتاليايی Olivetti جياکومو مارينی، تاسيس شد. بهطور حتم در دوران کامپيوترهای روميزی، استفاده يکی از محصولات کيبورد، ماوس، وبکم، اســپيکر و .... لاجيتک را تجربه کردهايد. لاجيتک تنها تا سال 2008 يک ميليارد ماوس عرضه کرده بود، ولی با تغيير رويکرد بازار از کامپيوتر روميزی به لپتاپ، تبلت و گوشیهای هوشمند حضور اين برند کمرنگتر شد. اين شرکت سوييسی در ســال 2011 با کاهش دو درصدی سود مواجه شد و بهرغم همکاریهايی در زمينههای مختلف با گوگل، اپل و ايجاد آزمايشگاهی با هدف محصولات کنترلی و تصويری، موفقيت چشمگيری بهدست نياورد. اما در ژانويه 2013 بــا انتصاب برکــن دارل ‪Bracken Darrell(‬ ) بهعنوان مديرعامل لاجيتک، افقهای روشــنی پيش روی اين برنــد جهانی مقيم در سيليکونولی آمريکا باز شد. لاجيتک تمرکز خــود را بر ايجاد خطوط جديد توليد مانند اســپيکر بلوتوث، ويديوکنفرانس و دسته بازی، برای جبران کاهش تقاضای ماوس و کيبورد در بازار قرار داد. همچنين لاجيتک با سرمايهگذاریهای گسترده روی کسبوکارهای جوان و کوچک از قبيل شرکت نرمافزاری Prezi ، محصولات و تجهيزات بازی

Saitek‬ و ‪Astro ، تجهيزات جانبی تبلتها، اسپيکر بلوتوث حرفهای آلتيميت ايرز UE و ايرفونهای ورزشــی Jaybird و تمرکز روی محصولات حرفهای ويديوکنفرانس و دوربينهای مداربسته، جايگاه جديدی در بازار تکنولوژی حال حاضر جهان برای خود ايجاد کرد. از طرفی تغيير عملکرد محصولات گذشــته به ســمت محصولات مرتبط به تکنولوژی روز و تجهيزات خانه هوشمند توانست لاجيتک را از يک شرکت رو به افول به يکی از شرکتهای پرقدرت در اين حوزه بدل کند؛ تا جايی که سهام اين شرکت در طول چهار سال گذشته سالانه نزديک به صددرصد رشد داشته و به يکی از سودآورترين شرکتهای حوزه آیتی تبديل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.