‪HP Spectre x2 )2017(‬ تبلتیبرایهنرمندان

Asre Ertebat - - بررسي - معصومه علیگل

هدف از ساخت تبلت ‪HP Spectre x2‬ که یک سیستم پیشرفته دو در یک هیبریدی به شــمار می رود و از قدرت و کیفیت نمایشــگر بسیار خوبی برخوردار است، به چالش کشــیدن رقبای شبیه به خود و چه بسا پیشــرفته تر، مانند ‪Microsoft Surface Pro‬ است. برکسی پوشیده نیســت که ســازنده های کامپیوتر شخصی همچون ‪Dell، HP‬ و Lenovo تمــام تلاش خــود را بــه کار مي گیرند تا محصولاتشان را شــبیه به ‪Surface Pro‬ طراحی کنند و در این میان ‪Spectre x2‬ بیشترین شباهت را از آن خود کرده است.

طراحی

پوشــش صفحه کلیــدی مغناطیســی قابــل اتصــال، قلــم نوری و یــک پایه قابــل تنظیم، امــروزه از جملــه بدیهی تریــن متعلقات سیســتم های هیبریــدی، یــا دو در یــک به شــمار می آیــد. تبلت ‪HP Spectre x2‬ با اســتفاده از قابی که در قسمت کناره هایش خاکستری تیره می شود، نســبت به رقبای تمام نقره اي خود متفاوت عمل کرده اســت. نمایشــگر صفحه لمســی آن 3/ 12اینــچ اندازه و ‪2000 ×3000‬ پیکسل وضوح تصویر دارد. شرکت HP این نمایشگر را در بدنه ای به اندازه ‪207.01 ×293.878×13.208‬ میلیمتر تعبیه کرده اســت. به این ترتیــب، تبلــت ‪HP Spectre x2‬ ، کمتر از 25 میلیمتر، از هر ســه طرف بزرگرگتر از ‪Surface Pro‬ اســت. مایکروسافت نیز از نمایشــگری به اندازه ‪12 3/‬ اینچ با وضوح تصویر ‪1824 ×2736‬ پیکسل استفاده کرده اســت. تبلت هیبریدی شرکت اچ پی به تنهایی 771 گرم؛ با پوشش صفحهکلیدی، 1133 گرم؛ و با پوشش صفحه کلیدی و قلم نوری 1152 گرم وزن دارد، بنابرایــن تبلت اچ پی تنها کمی از ‪Surface Pro‬ سنگین تر اســت. با این حال هر دوی این تبلت های ویندوزی از Dell ‪Latitude 5285‬ دو در یک، سبکتر هستند.

همگام با ويندوز 10 نسخه

Creators نســـــــخه به روزرسانی شــــدده ‪Microsoft Windows 10‬ Creators به طور خــاص برای هنرمنــدان و ســایر خالقان آثار چندرسانه ای طراحی شده است که شاید در حالت عادی و معمول به سراغ سیســتم های Mac بروند. از این رو، تبلت ‪Spectre x2‬ نیز به منظور پوشش دهی نیازهای آن دسته از کاربران، به روزرسانی هایی را انجام داده است. استفاده از پردازنده نسل هفت، ‪Intel Core i7‬ با کارت گرافیک ‪Iris Plus 640‬ ، درســت همانند Microsoft ‪Surface Pro‬ و آخرین به روزرسانی صورت گرفته برای Apple ‪MacBook Pro‬ ، از جملــه تغییراتــی اســت که شــرکت HP برای این تبلــت هیبریدی خود انجام داده اســت. پایــه نگه دارنده ‪Spectre x2‬ به ســمت پاییــن و طرفین قرار می گیــرد. با کمک پایه نگه دارنده، ‪Spcectre x2‬ را می تــوان در زاویه های مختلف تنظیم کرد و کارهایي مانند ترسیم خطوط یا نوشتن روی نمایشگر را به راحتی انجام دارد. پایه نگه دارنده تبلــت HP، به جای اینکه مانند پایه هــای نگه دارنــده ‪Surface Pro‬ و ‪Latitude 5285‬ یک پایه فلزی محکم و ســفت باشد، به شــکل حرف U انگلیسی طراحی شــده اســت. این امکان که حداقل یک پایه نگه دارنده وجود دارد و مانند سیستم های ‪Huawei MateBook E‬ یا Samsung ‪Galaxy Book‬ مجبور نیستیم قسمت عقب پوشش صفحهکلیدی را بهصورت عمودی قرار دهیم تا حکم پایه نگهدارنده را داشته باشد، امیدوارکننده اســت. یکی دیگر از مزیتهای آن، وجود پوشــش صفحه کلیدی و قلــم نوری اســت. کاربرانی که ‪Surface Pro‬ را خریداری می کنند مجبورند هزینه ای را هم برای تهیه پوشش صفحه کلیدی و قلم پرداخت کنند.

حس خوب

کشــیدن خطوط روی نمایشگر با اســتفاده از ‪HP Active Pen‬ آسان بوده و به ســرعت واکنش نشــان می دهد. قلم در انتهای خود دکمــه میانبری ندارد ) شــبیه پاک کنــی کــه روی مدادپاک کن ها قرار می گیرد(، بــا این حال دو دکمــه کاربردی در اطــراف خود و یک گیره هم برای قــرار گرفتن در جیــب دارد. با اپلیکیشــن های ‪Windows Ink‬ کــه برای وینــدوز 10 طراحی شــده اند، مانند ‪A dobe Creative Cloud‬ به خوبی ســازگار اســت. با اینکه ‪HP Pen‬ قلم خوبی اســت، اما به نظر می رسد ‪Surface Pen‬ بســیار بهتر عمل می کند؛ به ویژه برای ترسیم خطوط و در هنگام کار با برنامه های گرافیکی. اگر قصد خریــد یکی از این تبلت ها را دارید و کارتان هم انجام پروژه های هنری است، توصیه می شود هر دو تبلت را با قلم هایشان امتحان کنید تا ببینید کدام یک را ترجیح می دهید و با آن راحت تر هستید. قلم را می توان در حلقه ای پارچه ای که به پوشش صفحه کلیدی متصل است، قرار داد. کلیدهای صفحهکلید محکم و کار کردن با آنها بســیار راحت اســت. تاچ پد در نظر گرفته شــده برای آن نیز پهن و دقیقــا در جایی تعبیه شده که انتظار می رود باشد. تاچ پد کاملا به دستورات داده شده پاسخ می دهد، با این حال به نظر می رســد تاچ پد دو سیســتم Surface Pro و ‪Latitude 5285‬ از نظر عملکرد بهتر باشند.

پورت ها و اتصالات

در دو طرف تبلت، یک پورت USB-C قرار داده شــده است. برای سهولت کار یک مبدل USB-C به USB-A نیز وجود دارد. به این ترتیب می توانید از وســایل مجهز به ‪USB 3.0‬ مانند درایو سخت و میکروفن نیز اســتفاده کنید. لپ تاپ ‪Spectre x2‬ در مقایســه با ‪Surface Pro‬ که فقــط یک پــورت ‪USB 3.0‬ و یک مینی ‪Display Port‬ دارد و فاقد USB-C است، امکانات بهتري دارد. سیستم ‪Huawei MateBook E‬ فقط داراي پورت USB-C اســت. دراین میان لپ تاپ ‪Dell Latitude 5285‬ از بیشــترین اتصالات مانند یک پورت USB3.0 و دو پورت USB-C تشــکیل شده است. در ‪Spetre x2‬ ، یک جک هدست و یک شیار میکرو SD نیز وجود دارد. از دیگر اتصالات موجود میتوان به ‪Bluetooth 4.2‬ و وایفای 802.11ac اشاره کرد.

عملکرد

مختلفــی بــرای ‪Spectre x 2‬وجــود دارد. پیکربندی هایی با پردازنده های Intel ‪Core i5، Core i7‬ یا -‪Core i7‬ 7560U با رم هــای 8 و 16 گیگابایت. بــرای درایوهــای SSD از حجم هــای یک ترابایت یــا کمتــر، همچــون 128 و 360 گیگابایتی میتوان استفاده کرد. HPSPECTREX2 X2بخريم؟ در ترکیببندیهای گفته شــده، پردازنده ‪Core i7‬ با کارت گرافیک ‪Intel Iris Plus 640‬ نتیجه بهتری به همراه دارد. طول عمــر باتری آن نیز فقط هشت ساعت و 45 دقیقه اســت. وجود قلم نوری و پوشش صفحهکلیدی را نیز در نظر داشته باشید. با وجود تمام مزیتها ، ‪Surface Pro‬ ، از نظر طول عمر باتری و پوشــش دهی بازیها شاید در مقام بالاتری قرار بگیرد.

پیکربندیهــای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.