گزيـــــده اخــــبار

Asre Ertebat - - دوربين -

حذف ابزار سرقت اطلاعات کاربران از پهپادها

شرکت DJI ســازنده انواع پهپاد میگوید پلاگینی را از تولیدات خود حذف کرده که بــرای جمعآوری اطلاعات کاربری و ارسال این اطلاعات بدون اطلاع و رضایت افراد به کار میرفت. به گزارش فــارس به نقــل از ورج، DJI بــا بهروزکردن نرمافزار مورد استفاده در پهپاد یاد شده پلاگین جمعآوری اطلاعات خصوصی کاربــران را از آن حذف کرده تا حریم شخصی و امنیت آنان حفظ شود. پلاگین یاد شــده JPush نام دارد و در پهپادهای DJI

GO‬ و GO ‪DJI 4 بر روی سیســتمعامل اندرویدی آن نصب شــده اســت. این پلاگین برای ارسال پیامهای اطلاع رســانی در مورد آپلود فایلهای ویدیویی بر روی پلتفورم به اشــتراکگذاری ویدیوی SkyPixel به کار میرفت. از جمله اطلاعات شــخصی جمعآوری شــده توسط این پلاگین میتوان به فهرســتی از برنامههای نصب شده بر روی گوشــی اندرویدی متصل به پهپاد برای هدایت آن اشاره کرد. شــرکت دیجیآی با صدور اطلاعیــهای در این زمینه تصریح کرده که دغدغههای کاربران در مورد حفظ حریم شــخصی و امنیت آنها را جدی میگیــرد و از همین رو نرمافزار پهپادهای خود را بهروز کرده است.

خداحافظی پلیس نیويورک با سیســتمعامل منسوخ ويندوزفون در حالی که در دنیا کمتر کسی از سیستمعامل ویندوزفون استفاده میکند، پلیس نیویورک سرانجام با تاخیر فراوان تصمیم گرفت با گوشیهای ویندوزی خداحافظی کند. به گزارش فــارس به نقــل از بیزینس اینســایدر، طرح دو ســاله اداره پلیس شــهر نیویورک به منظور استفاده از 36 هزار گوشــی مجهز به سیســتمعامل ویندوزفون سرانجام در اکتبر سال 2016 به شکســت انجامید، زیرا این سیستمعامل در برابر iOS اپل و اندروید گوگل حرفی برای گفتن نداشت. اجرای این طرح نســنجیده 160 میلیون دلار خرج روی دست اداره پلیس نیویورک گذاشــت و حالا چارهای جز مهاجرت به گوشیهای آیفون و خداحافظی با دهها هزار گوشی مستعمل و بیفایده نمانده است. به گفته ســخنگوی پلیس نیویورک فرایند مهاجرت به آیفون در این اداره آغاز شده و این کار از پاییز امسال آغاز میشــود. مقامات پلیس امیدوارند استفاده از آیفونهای جدید فرایند پاسخگویی به نیازها و درخواستهای مردم را تا 8 درصد کاهش دهد. نکته جالب اینکه گوشی های مجهز به ویندوزفون که در اختیار پلیس قرار گرفته بودند در همان زمان هم چندان بهروز و تازه نبودند. این گوشیها لومیا 830 و لومیا 640 ایکسال بودند که در سالهای 2014 و 2015 عرضه شده و مجهز به سیستمعامل ویندوزفون 8.1 بودند.

تشخیص سرطان پانکراس با اپلیکیشن موبايلی

محققان موفق به توسعه یک ابزار تشخیصی در قالب یک اپلیکیشن تلفن هوشمند شدند که قسمت سفید چشم را برای تشخیص علایم اولیه سرطان پانکراس مورد بررسی قرار میدهد. به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، از آنجایی که تشخیص این بیماری دشوار است، اغلب کسانی که به این بیماری دچار میشوند، زمانی متوجه آن میشوند که این بیماری پیشرفت کرده است. یکی از علایم اولیه ســرطان پانکراس زردی اســت که از طریق زرد شدن پوست و چشم و به دلیل وجود یک ماده به نام بیلیروبین در خون ایجاد میشود. بیلیروبین یکی از پیگمانهای زردرنگ صفراوی است که از شکست و تجزیه طبیعی هموگلوبین حاصل میشود و عامل رنگ زرد ادرار و رنگ قهوهای مدفوع است. این اپلیکیشــن که BiliScreen نــام دارد، از دوربین گوشی هوشمند همراه با الگوریتمهای بینایی کامپیوتری و یادگیری ماشینی برای تشخیص سطوح بالای بیلیروبین در قسمت سفید چشــم، که اســکلرا نام دارد، استفاده میکند. صلبیه یــا sclera لایهای محکم و ســفید رنگ از بافت پیوندی اســت که تقریباً چهارپنجم مساحت کره چشم را میپوشــاند. این لایه قطری بین 1 تا 2 میلیمتر دارد و سفیدی چشم انسان را تشکیل میدهد. در بزرگسالان، اســکلرا در مقایســه با پوست حساسیت بیشتری نسبت به میزان بیلیروبین دارد و این تیم امیدوار است که BiliScreen بتواند این تغییرات را قبل از اینکه برای چشم غیر مسلح قابل تشخیص باشد، تشخیص دهد. در یک آزمایــش بالینی که این فناوری بــر روی 70 نفر آزمایش شد BiliScreen همراه با یک جعبه ویژه برای کنترل و کالیبره کردن نور استفاده شد. جالب توجه اســت که این فناوری با موفقیت توانســت 89.7 درصــد از مــوارد را نســبت بــه آزمایــش خون معمولی، به درستی تشــخیص دهد. این اپلیکیشن کار را با تصویربرداری از چشم آغاز کرد و سپس یک نرمافزار بصری کامپیوتری برای ایزوله کردن اسکلرا به کار گرفته شد. این نرمافزار سپس طول موج نور که توسط اسکلرا منعکس و جذب شده را ارزیابی میکند. اطلاعات رنگ را محاسبه کرده و سپس با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشینی سطوح بیلیروبین را ارزیابی میکند.

گوگل برای گوشیها و تبلتهای ايمن تايیديه صادر میکند گوگل ســازنده اندروید از این پس دستگاههای مجهز به این سیستمعامل را در صورت استفاده از برنامههای ایمن و بهرهمندی از تنظیمات امنیتی صحیح تأیید میکند. به گزارش فــارس به نقل از زددی نت، بــه همین منظور لوگویی سبز رنگ موسوم به ‪Play Protect‬ در نظر گرفته شده که بر روی بستهبندی این نوع محصولات درج خواهد شد. درج لوگوی ‪Play Protect‬ بدین معناست که آن محصول از برنامههای ایمن و امنیت لازم برخوردار است. همچنین افزودن لوگوی یادشده بدان معناست که وسیله عرضه شده بدون هرگونه بدافزار و برنامه نامناسب عرضه شده و از اسکنر ضدویروس مورد تایید برخوردار است. اقدام گوگل پس از آن صورت میگیرد که از این شــرکت به علت بیتوجهی به ارتقای امنیت فروشگاه پلیاستور و شناســایی هزاران برنامه آلوده در آن به شدت انتقاد شد. گوگل اجرای این برنامه را از ماه می آغاز کرده و حالا قصد دارد آن را توسعه دهد. گوگل برای پیشبرد بیشــتر این برنامه روزانه 50 میلیارد

app مورد استفاده بر روی گوشیها و تبلتهای اندرویدی را اسکن میکند تا بتواند موارد مشکوک را شناسایی و وارد فهرست سیاه خود کند.

روباتها روزی جای گوشــیهای هوشمند را میگیرند

“یک روز همه ما به جای گوشیهای هوشمند از روباتها کمک خواهیم گرفت. این روباتها به شــما در مســایل مختلف مشاوره میدهند، در خرید به شما کمک میکنند و حتی می توانند برای شما آنگونه که دوست دارید قهوه درست کنند.” به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس اینسایدر، این پیشبینی برخی از ذهنهای برتر در روباتیک و هوش مصنوعی است که در هفته گذشته در پبل بیچ کالیفرنیا، برای بحث درباره آینده هوش مصنوعی در کنفرانس G-Summit“” که توسط GWC“” برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت. گروهی از دانشمندان و محققان همه پیشرفتهای اخیر در زمینه روباتیک را جشن گرفتند، حتی محدودیتهای نمونههای امروزی را نیز اذعان کردند. “اســتیو کارلین افسر ارشد اســتراتژی SoftBank“” روباتیک آمریکا، که روبات 120 ســانتیمتری به شــکل انسان و به نام فلفل را ساخته است، گفت: بسیاری از مردم میخواهند PO-C“3”، روبات هوشــمند و قابل اعتماد و خوشبرخورد فیلم جنگ ســتارگان را داشته باشند اما اگر انتظار دارید امروز صاحب PO-C“3” باشید، ناامید خواهید شد. “فلفل یک روبات آشــپز است که می تواند برخی کارهای بسیار جذاب مانند تشخیص چهره مردم و خوشامدگویی به مشتریان را در پیتزا فروشی انجام دهد. همچنین روبات هــای مکانیکی که توســط بوســتون دینامیکس ساخته شدهاند میتوانند از پلهها بالا روند و در برف پیادهروی کنند. اما نباید انتظار داشت تا این روباتها با شما به گفتگوی شبانه در مورد فلسفه زندگی بپردازند. روباتهای جعبهای شــکل که توســط آمازون روباتیک طراحی شــدهاند نیز میتوانند طبقات مختلــف انبار را بپیمایند و به یافتن کالاها بپردازنــد. اما این همه کاری است که آنها میتوانند انجام دهند. پس چه چیزی باعث میشود پیشروان هوش مصنوعی و تحقیقات فناوری اطمینان داشته باشند که ما در نهایت

PO-C“3” را در اختیار خواهیم گرفت؟ جواب این سوال در دستان شماســت. یعنی گوشیهای هوشمندی که در دستان شما قرار دارد. یک گوشی هوشمند ترکیبی از فناوریهای مختلف است که همه آنها جداگانه و با توجه به جدول زمانی خودشان تکامل یافته اند. در نهایت تمام فناوری هــا به یک اندازه کافی به پیچیدگی و تکامل رســیدند و توانســتند با هم ترکیب شوند. این زمانی بود که گوشی هوشمند متولد شد. یک روبات نیز متفاوت نیســت، بلکه اساسا یک تجسم از فناوریهای مختلف بســیار پیچیده از جمله تشــخیص گفتار، محاســبات بصری و مهندســی مکانیک به همراه چیزهای دیگر است. “دیمیتری گریشین مدیرعامل شرکت گریشین رباتیک میگوید: هنگامی کــه هریک از این اجزا بــه بلوغ کافی برسند، میتوانند موجب ایجاد یک روبات جهانی شبیه به

PO-C“3” شوند. وی اشــاره نکرد که انســان در حال حاضر دقیقا در چه مرحلهای از دســتیابی به چنین روباتی قرار دارد اما اگر به روند تکامل گوشی های هوشــمند بنگریم، می توانیم زمان تقریبی ایجاد یک روبات همهکاره را تخمین بزنیم؛ - اولین دوربین عکاسی تجاری در سال 1839 تولید شد. - اولین فرستنده رادیویی در سال 1887 ساخته شد. - اولیــن لولــه رادیویی کادمیــوم، پیشــینه صفحات نمایش دیجیتال امروزی، در ســال 1897 ســاخته شد. - ایجاد اولین مدار یکپارچه به سال 1949 برمیگردد. البته که بســیاری از اجزای دیگر برای ســاخت گوشی هوشمند مورد نیاز بوده است، اما همانطور که میبینید، از زمان ظهور برخی از اولین فناوریهای کلیدی مورد نیاز برای یک گوشی هوشمند، بیش از 100 سال طول کشیده تا به معرفی آیفون در سال 2007 برسیم. اما آیا ایــن بدان معنی اســت که ما هنوز 100 ســال با روبات های علمی- تخیلی فاصله داریم؟ نه لزوما، چرا که توسعه تکنولوژی با سرعت چشمگیر، این روند را تسریع کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.