معرفیچنداپلیکیشنکاربردی

Asre Ertebat - - گوناگون - نگار احمدی

امروزه اپلیکیشن های پیام رسان و برنامه هایی که برای ویرایش عکس ها به کار می روند، طرفداران زیادی دارند. به دلیل محبوبیت این گروه، در این شماره اپلیکیشن هایی را معرفی کرده ایم که با ساختن هدچت، ارسال پیام در برنامه های پیام رسان را با سهولت و سرعت بیشتری همراه می سازند. همچنین برای ویرایش عکس ها و فیلم ها نیز ابزاری قدرتمند معرفی شده اند. علاوه بر اپلیکیشن های نام برده، در این شماره با برنامه هایی برای پیشنهاد کلمات با توجه به مفهومی خاص و طراحی آیکون برای برنامه های مختلف آشنا خواهید شد.

‪Holo – Holograms for Videos in Augmented Reality‬

Holo یک برنامــه جالب برای خلق عکس ها و فیلم های متفاوت اســت. توســط ایــن برنامــه می توانیــد شــخصیتها و حیوانات را به محیط مــورد نظــر اضافه کــرده و ســپس عکس یــا فیلمــی تهیــه کنید. بهاشتراکگذاری ویدیوها و تصاویر تهیهشده توسط این برنامه بهصورت مستقیم و بهراحتی انجام میشود. فایلهای بهدستآمده در گالری موبایل ذخیره میشوند و میتوانید آنها را در شبکههای مجازی مانند اینستاگرام، اسنپچت، توییتر و فیسبوک با دیگران بهاشتراک بگذارید. Holo برای سیستمعامل اندروید بهصورت رایگان قابل دریافت است.

‪DirectChat (ChatHeads for All)‬

پیامرسان DirectChat به کاربران امکان می دهد که با ایجاد چت هدها برای مخاطبان در پیام رســان های مختلــف به ســرعت و ســهولت به صفحه چت فرد مورد نظر دسترسی پیدا کنند. چت هدها صفحه های کوچکی هستند که روی صفحه موبایل قابل حرکت هستند و با لمس آنها می توانید به راحتی به صفحه کاربر مورد نظر وارد شــوید. اگر از اپلیکیشن فیس بوک مسنجر اســتفاده کرده باشید، حتما این ویژگی را دیده اید و بــا آن آشــنایی دارید. ایــن برنامه از پیام رســان های ‪Telegram، Kik، Textra، Facebook Messenger،‬ ‪Viber، WhatsApp، Hangout‬ و... به صــورت پیش فــرض پشــتیبانی می کند. این برنامه را می توانید بــدون پرداخت هزینه ای برای موبایل ها و تبلت های اندرویدی خود دریافت کنید. ‪Reverse Dictionary‬

شاید برایتان پیش آمده باشد که بهدنبال کلمه خاصی باشید، ولی به دلایلی آن را به یاد نیاورید. اپلیکیشــن Reverse Dictionary به بازار عرضه شده تا این مشکل را تا حدی برایتان حل کند. طرز کار این برنامه بهگونهای است که شما مفهومي ذهني را به برنامه میدهید و ‪Reverse Dictionary‬ متناسب با مطلب دریافتی، کلمه هایی را به شما پیشنهاد میدهد که میتوانید کلمه مورد نظر خود را از میان آنهــا بیابید. این برنامه برای سیســتمعاملهای اندروید و iOS طراحی شده است. ‪Reverse Dictionary‬ برای اندروید بهصورت رایگان و برای iOS به مبلغ 99/0 دلار بهفروش میرسد.

Adapticons

صفحــه موبایل هر فرد بــا فرد دیگر متفاوت اســت، پس چــرا آیکون ها متفــاوت نباشــند؟ اپلیکیشــن Adapticons ایــن فرصــت را در اختیــار کاربران قــرار میدهد تــا به ســلیقه خودشــان آیکونهای اپلیکیشنهایشان را طراحی کنند. مزیتی که این برنامه دارد، پشتیبانی از بیشتر لانچرها است. با این برنامه میتوانید بهسرعت و با خلاقیت، تنها با چند کلیک، آیکونهایی مناســب بــا رنگ تم خــود طراحی کنید. اپلیکیشن Adapticons برای موبایلها و تبلتهای اندروید بهصورت رایگان موجود است و روی جدیدترین نسخه اندروید که بهتازگی وارد بازار شده است نیز اجرا میشود.

‪Pixomatic photo editor‬

‪Pixomatic photo editor‬ ، یک برنامه قدرتمنداست که برایادیت عکسها بهکار مــیرود. بــا ایــن برنامــه میتوانید از عکسهایتان شاهکارهای هنری بسازید. حذف و تغییر طرح زمینه و ایجاد تصاویر جالــب و خندهدار از امکانات این برنامه بهشمار میآید. دراین برنامهابزاری برای برش عکسها و آیینهکردن آنها وجود دارد. توسطابزار بلور میتوانید قسمتیاز عکس یا زمینه را به هر مقداری که بخواهید محو کنید. از دیگرامکانات موجود دراپلیکیشن ‪Pixomatic photo editor‬ ، افزودن فیلترهای مختلف به عکسهااست. شما میتوانید بااین برنامه، استیکرهای متنوع و زیبا بسازید و آنها را ذخیره کنید. تصاویرادیتشده خود را میتوانید با دوستانتان در اینستاگرام، فیسبوک و توییتر بهاشتراک بگذارید. اپلیکیشن Pixomatic ‪photo editor‬ برای سیستمعاملاندروید و iOS طراحی شدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.