تجمیع تمام تواناییهای سونی

Asre Ertebat - - موبايل -

اکسپريا ‪XZ Premium‬ سونی در واقع آس گوشی سونی در سال 2017 محســوب میشود و همانطور که از گوشیهای پيشــتاز يا پرچمدار انتظار میرود، حداکثر امکانات، قابليتها و توانايیهای سونی در آن بهکار گرفته شده است. اما بگذاريد نگاهی دقيقتر به همه توان سونی در اين گوشی داشته باشيم. نخست آنکه اين گوشــی همچون نمونه قبلی گوشی پيشتاز ســونی يعنی Z5 Premium دارای صفحه نمايــش 5,5 اينچی بــا وضوح تصويــر 4K همراه با

HDR ، پردازنده دراگون 835 اســت که از اين لحاظ رقيبی برای گلکســی S8 سامســونگ و U11 HTC محسوب میشود. به شــکل خلاصه ساير مشخصات فنی اين گوشــی ضــد آب کــه در دو نســخه تک و دوســيمکارته عرضه شده اســت، میتوان به حافظه داخلی 64 گيگابايتی، دوربين 19 مگاپيکسلی، وزن 195 گرمی، باتری 3230 ميلیآمپری و پشتيبانی از تمام فناوریهای ارتباطی موجود اشاره کرد. اما واقعيت آن است جايی که سونی در ساخت گوشی به دنبال برتر ديده شدن است، دوربينها است. برترين قابليت دوربين اين گوشی امکان ثبت حرکت آهسته (960 فريم در ثانيه( است که برای چند ثانيه میتواند تصاوير از سوژههای در حال حرکت ثبت کند که امکان ديدن آن با چشم فراهم نيست. اگر اين اطلاعات فنی منظور دقيق را نمیرساند بد نيست بدانيد اين سرعت ثبت آهسته تصاوير در ساير گوشــی های موجود در دنيا عددی در حــد 240 فريم در ثانيه اســت که در گوشی اکســپريا ‪XZ Premium‬ اين قابليت تا سه برابر افزايش يافته است. اما به جز اين قابليت که سونی در مراســمهای مختلف رونمايی و معرفی اکســپريا

‪XZ Premium‬ روی آن تاکيد و مانور میکند، بايد ديد اين گوشی چه امکانات ديگری دارد. در خصوص صفحهنمايش اين گوشــی بايد گفــت اگرچه از نظر تکنيکی دارای وضوح 3840*2160 است اما در اکثر اوقات کيفيت تصاوير در حد استاندارد 1080 اندرويد است. حال ســوال اينجاســت که چرا اين اتفاق رخ میدهد که در پاسخ بايد آدرس باتری را به شما بدهيم. رندر کردن وضوح تصوير 4K که کيفيت بسيار بالايی برای گوشی محسوب میشود برای هر دقيقهاش نياز به انرژی بالايی داشته و انرژی بيشتر يعنی مصرف بيشتر باتری. به همين جهت کيفيت حداکثری 4K مربوط به شرايط خاص است مثل ويديوهايی که از قبل و توسط خود شرکت روی گوشی اکســپريا ‪XZ Premium‬ نصب شده است. به اين نکته هم بايد توجه داشت که ثبت تصاوير با حداکثر کيفيت برای هر يک ســاعت شش گيگ از حافظه را اشغال میکند. البته خروجی فيلمهای ثبت شده روی گوشی همچنان از کيفيت بالای گوشیهای پيشتاز برخوردار است. از نظر طراحی در حالیکه برخی از سازندگان به سمت لبههای منحنی و گوشههای گرد در ساخت گوشی گام برداشتهاند، ســونی همچنان به سبک طراحی سری گوشیهای اکسپريا وفادار مانده است و شايد در نگاه نخست نتوان به سرعت تفاوت مدل گوشیهای سونی را دريافت. اما يکی از مســوولان شــرکت ســونی در پاســخی غيررســمی گفتــه ســونی معتقد اســت همچون کمپانیهای ديگر )اپل( که شــاهد تغييرات مستمر و گسترده در طراحی گوشیهايشان نيستيم، سونی هم روی همين سياست و ريل حرکت میکند. اگرچه بايد تاکيد شــود موضوع طراحی امری کاملا سليقهای محسوب میشود و اصولا با کلمات و ديدن عکس قابل توصيف نبوده و بايد هر کس از نزديک به قضاوت در اين خصوص بپردازد. اما بد نيست بدانيد گوشی اکسپريا ‪XZ Premium‬ در واقع نقش منجی بخش گوشیهای سونی را ايفا کرده است و در حالیکه اوضاع اين بخش از کمپانی سونی چندان مناسب نبود، اين گوشی توانسته تاکنون فروش بالايی داشــته باشــد و جايزه بهترين گوشی کنگره موبايل سال 2017 را از آن خود کند. جســت وجو در ميان اظهارات دارندگان اين گوشی در سراسر دنيا ما را متوجه مشکلی خاص که از سوی کاربران متعدد مطرح شده باشــد، مواجه نکرد و اين گوشی با مســاله خاصی مواجه نيســت. از نظر طيف مخاطبانی که می توانند اکسپريا ‪XZ Premium‬ را برای خريد مد نظر داشته باشند، بايد گفت کمی سخت است که بگوييم اين گوشی با ظاهر رسمی و مقاومی که دارد يک گوشی برای بزرگسالان و مديران محسوب میشود، چراکه در عين حال وقتی اين گوشی در دست يک جوان میرود ظاهری اســپرت به خود میگيرد و البته کــه قابليتهای جذاب زيادی بــرای جوانان هم دارد. قيمت اکســپريا ‪XZ Premium‬ در حدود 2ميليون و 240 هزار تومان است که با توجه به امکانات بالايی که دارد و در قياس با قيمت گوشیهای جديد در بازار مناسب است. به هر حال اگر قصد خريد گوشی با بودجهای در اين حد داريد، به بازار رفته و از نزديک نگاهی به اين گوشی هم بيندازيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.