رقیبیکهخودراارزانمیفروشد

Asre Ertebat - - بررسي - معصومه علیگل

در چند ماه اخير تعداد زيادی از لپتاپهای مخصوص بازی روانه بازار شدهاند که قيمتهای بسيار بالايی هم برای آنها در نظر گرفته شده است. شرکت ايسر با عرضه لپتاپ بــازی 5 Nitro قصد دارد تا حدی بــا رقبای خود حداقل از نظر قيمت به رقابت بپردازد. اين لپتاپ به نسبت ارزانقيمت، با تراشه کارت گرافيک سری 10 انويديا به بازار پررقيب لپتاپهای متوسط وارد شده است. طراحی و ساخت

از روی ظاهر قضاوت نکنيد، چون با ديدن ظاهر شيک و زيبای 5 Nitro اصلا فکرش را هم نمیکنيد چنين سيستمی تا اين حد میتواند ارزانقيمت باشد. روی در لپتاپ از ورقه فلزی براقی استفاده شــده، روی لولاها را هم محافظ زيبايی به رنگ قرمز تيره پوشانده است. تم رنگ قرمز تا صفحهکليد و ترکپد نيز پيش رفته است. ظاهر زيبای 5 Nitro تا حد زيادی الهام گرفته از لپتاپ رقيب، يعنی Asus

‪ROG Strix‬ GL553 است. ايسوس در لپتاپ خود از ترکيب پلاستيک تيره با هايلايتهای رنگی نيز بهره برده است. دو لپتاپ ايسر و ايسوس شبيه هم هستند، با اين تفاوت که سيستم ايسر کمی حجيمتر اســت. 5 Nitor حدود 7/2 کيلوگــرم وزن و 27 ميليمتر ضخامت دارد، درحالیکــه GL553 حدود چندصد گرم ســبکتر و چنــد ميليمتر باريکتر است. کيفيت بدنه هــر دو لپتاپ مانند يکديگر اســت. لــولای بهکاررفته در بدنه لپتاپ ايسر به اندازه لولای لپتاپ بازی ‪Dell Inspiron‬ ‪15 7000‬ روان نيســت و راحت چرخش ندارد. البته لولای لپتاپ دل قيمت بيشتری دارد و گرانتر است.

از نظر اتصالات، 5 Nitro نسبت به لپتاپ دل، کمی جلوتر قرار دارد. لپتاپ ايسر به پورت USB 3.1 Type-C ، کارتخوان و سه پورت USB مجهز است، اما لپتاپ دل پورت USB-C را ندارد. لپتاپ 5 Nitro نيز فاقد خروجی DisplayPort يا دیویدی درايو است. لپتاپ دل باريکتر و مستحکمتر بوده، اما لپتاپ ايسوس فقط سبکتر است. عملکرد

در اين مقاله از ميان مدلهای مختلفی که بــرای 5 Nitro وجود دارد، مدل

AN515-51 مورد بررسی قرار گرفته اســت که از کارت گرافيک Nvidia 1050 ‪GeForce GTX‬ با معماری پاسکال و 640 پردازنده موازی، حافظه رم چهار گيگابايتی و سرعت کلاک 1,354 مگاهرتز تشکيل شده است. از اين نظر لپتاپ دل با کارت گرافيــک GTX 1050 Ti و 128 پردازنده موازی و سرعت 139 مگاهرتز پيشگام اســت. کارت گرافيک 1050 GTX بيشتر بازیهای AAA را که از کيفيت و گرافيک بالايی برخوردارند، در نمايشــگر 1080 پيکســلی لپتاپ 5 Nitro بهخوبی اجرا میکند. براي مثال، بازی با کيفيت «تام رايدر» را بهطور متوسط با سرعت 45 فريم در ثانيه اجرا میکند و با تغيير تنظيمات به حالت ‪Very High‬ ســرعت آن به 34 فريم در ثانيه میرسد. اين سرعت در بازی «سايه موردور» به 43 فريم در ثانيه میرسد. با اين حال کارت گرافيک GTX1050T1050 TIلپتاپ دل از ســرعت بيشتری برخوردار است. ســرعت اين کارت گرافيک در بازی «تام رايدر»، در حالــت VeryHig High50 فريم در ثانيه و در بازی «سايه موردور» 53 فريم در ثانيه است. در لپتاپ ايسر از پردازنده Core i5- 7300HQ استفاده شده است که يکی ديگر از تجهيزات متوسط محسوب می شود. اين پردازنده چهار هستهای فاقد

Hyper-Threading بــوده، و ســرعت آن نيز 2/5 گيگاهرتز است. لپتاپ ايســر يک قدم عقبتر

از لپ تــاپ Inspiron ‪15 7000‬ Gaming قرار دارد که به Core i7 و چهار هسته HyperThreaded با سرعت 82/ گيگاهرتز مجهز شده

است. سرعت خوانش و نگارش درايو SSD لپتاپ ايسر به ترتيب 539 و 424 مگابايت در ثانيه است که کاملا يک سرعت معمولی بهشمار میآيد. حجمحافظه رم يک کاناله DDR4 آن، هشت گيگابايت است. نمایشگر

ايسر از يک پنل 1080p IPS در 5 Nitro استفاده کرده اســت که با توجه به قيمت آن، نمايشگر خوبی محسوب میشود. با اين حال انتظار نرخ رفرش بالا يا ‪Nvidia G-Sync‬ را نداشته باشيد. از ديگر ويژگیهای نمايشگر، به Delta

5.18 E ، دمــای رنگ 7,028K7,02 و سطح کنتراســت ‪1,114: 1‬ میتوان اشــاره کرد. چنين ســطح کنتراستی بيانگر آن اســت که نمايشگر بهخوبی از عهده اجــرای بازیهای مدرن برمیآيد، اما بهدليل پوشــشدهی ضعيف از طيف رنگی sRGB ، تم رنگهای آن سرد است. ضعيفترين ويژگــی 5 Nitro، پوشــشدهی 1/59 درصــد از طيف رنگی

sRGB است. چنين پوششدهی، بهويژه برای يک پنل IPS ، بسيار ضعيف محسوب میشود. بررســیهای دقيقتر نشان میدهد که نمايشگر ايسر فقط طيف رنگ آبی را بهطور کامل بازتوليد میکند. در اين ميان ميزان پوششدهی نمايشگر ايسوس 90 درصد است.

باتری باتری چهارسلولی ايسر نمیتواند با باتری ششسلولی آن رقابت کند. باتری

5 Nitro در بنچمارک استاندارد توانست برای سه ساعت و 38 دقيقه ماندگاری شارژ داشــته باشــد که باز هم برای يک لپتاپ مخصوص بازی کاملا عادی است. اين نتيجه در مقايسه با بسياری از لپتاپهای بازی تا حدی بهتر است، اما بههيچوجه رضايتبخش نيســت. در اين ميان، لپتــاپ دل در بنچمارک استاندارد توانست تقريبا 11 ساعت ماندگاری شارژ داشته باشد. حرارت و فن

در آزمايشها و بنچمارکهای مختلفی که انجام شد، فن لپتاپ ايســر از همه رقبا ســاکتتر بود و دمای 82 درجه سانتيگراد پردازنده و 59 درجه کارت گرافيک آن اصلا نگرانکننده نبودنبود. لپتاپ دل در اين قسمت از بررسی، عقبتر از لپتتاپ ايسر قرار گرفت؛ چراکه فن آن صدای بيشــتری توليد میکرد و بدنه آن نيز بسيار داغ میشد، بهويژه در سمت راست. ارزانترين مدل لپتاپ بازی 5 Nitro در اين شماره مورد بررسی قرار گرفته است؛ در نتيجه در بسياری از آزمايشها عقبتر از لپتاپ دل با کارت گرافيک GTX1050 1050 Ti قرار دارد. با اينحال دو مدل ديگر نيزوجود دارد که کاربر با پرداخت کمی هزينه بيشتر خود را صاحب لپتاپی با پردازنده Core i7 يا باز هم با پرداخت هزينهای بيشتر صاحب سيستمی با کارت گرافيک GTX 1050 Ti خواهد کرد.

AcerNitro5 5بخریم؟

شايد لپتاپ 5 Nitro به خاطر پردازنده های کمتر و کارت گرافيک ضعيف تر، قدرت لپ تاپ دل را نداشته باشــد، اما پردازنده Core ‪i 5‬ و کارت گرافيک 1050 GTX آن سرعتي دارند که بتوانند از پــس بازی هــا در يک لپ تاپ 1080 پيکســلی برآينــد. وجود همان تجهيزات سخت افزاری باعث شده تــا 5 Nitro از دل بســيار ارزان تر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.