از بازار ت ب بیوصریهوهانییقراپیاخیرییدهازییدانشجوز با کام چییهاکزاارلاپیوهتراییبخریم

Asre Ertebat - - بازار -

پاییز هــم آمــد و آن رونقی که فعــالان بازار کامپیوتر انتظار آن را داشتند، شامل حال بازار کامپیوتر نشد. در حال حاضر بازار خرید و فروش کامپیوتر از لحاظ حجم خرید و فروش وضعیت نامساعدی دارد و روزگار بر وفق مراد فعالان این صنف نیست. رشــد ناگهانی نرخ دلار در هفتههای گذشته و ثبات قیمت روی رقم حــدودی 3 هزار و 900 تومان دلیل اصلی بی رونقی بــازار کامپیوتر از نیمه دوم شهریورماه تا کنون اعلام شده است. بــا اینحال بــازار خریــد و فــروش کالاهای کامپیوتری و تجهیزات جانبی، مخاطبان خاص خود را دارد و همین خریدهــای جزئی از بازار، کســبه را برای ادامه فعالیت در چنین بازاری مجاب میکند.به گفته فعــالان بازار کامپیوتر، میزان تقاضا نســبت به زمان مشــابه در سال گذشته در حد چشــمگیری کاهش یافته است و با اینحال برخی از کالاها مانند نوتبوکهای ارزانقیمت، نوتبوکهــای کارکرده، برخی از قطعات کامپیوتری و تجهیزات جانبی مخاطب دارند. این کالاها از سوی دانشجویان و برخی از مشاغل مورد استقبال قرار میگیرند. این موضوع بهانهای شــد تا مــا در گزارش این هفته به معرفی کالاهایی که می تــوان از بازار بیرونق کامپیوتر مهرمــاه خریداری کرد و این روزها همچنان مخاطب دارند، بپردازیم.

پرمخاطبهای دانشــجویی در بازار کامپیوتر

تا همین یکی دوســال قبل، یعنــی زمانی که قیمتها در بــازار کامپیوتر در ایــن حد گران نبود، هر سال با نزدیک شدن به فصل بازگشایی دانشــگاهها و مــدارس، گروههــای گوناگون دانشجویی و حتی محصلان مدارس برای خرید لپتاپ روانه بازار کامپیوتر میشدند. اما امســال بهدلیل رشــد قیمتها نمونههای کارکرده و همچنیــن ارزانقیمت روی بورس هستند. علت اصلی این موضوع رشد قیمتها در بازار لپتاپ و همچنین گستردگی تنوع در برند و مدلهای تبلتهای ارزانقیمت در بازار عنوان شده اســت. همچنین در بازار کامپیوتر امسال شاهد رشد شدید تقاضا برای حافظههای فلش، کیبوردهای همراه، انواع قابهای یدکی تبلت و موبایل و.... هستیم. نرمافزارهای آنتیویروس و برخی از نرمافزارهای آموزشی نیز بازار پررونقی در این ایام از سال دارند.

معرفی تبلتهای دانشجویی

اگرچه تبلتهای اندرویــدی ارزانقیمت دیگر مانند ســابق محبوب نیســتند، اما همچنان برخی از دانشجویان و محصلان مدارس ترجیح می دهند برای انجام تکالیف خود از نمونه های ارزان قیمت تبلت اســتفاده کنند؛ منظورمان تبلتهایی با میانگین قیمت 400 تا 800 هزار تومان است. در هر حال اگر قصد دارید برای انجام تکالیف ، گشتزنیهای روزمره در اینترنت، انجام برخی از کارهای روزانه که تاکنــون روی کاغذ انجام میدهید یــا حتی مطالعه متــون و جزوهها به ســراغ تبلت بروید، باید بدانید که انتخابهای بیشماری پیش رویتان است. شما میتوانید به سراغ خانواده گرانقیمتهای بازار بروید که قیمتــی در حدود 2 تا 3 میلیون تومــان دارند. اما بیشــترین میــزان تقاضای دانشــجویی برای تبلتهایی با میانگین قیمت 400 هزار تا 800 هزار تومــان و در نهایت یک میلیون تومان است. تبلتهای این رده قیمتی دارای صفحهنمایشهای هفت اینچی لمســی هســتند که اندازه مطلوب و مورد توجه بیشتر کاربران لپتاپ اســت. بیشــتر این تبلتها از سیستمعامل اندروید بهرهمند هستند و دارای ورودی و خروجی های متعــددی چون پورت hdmi و کارتخوان و... هستند. تجهیز به دو دوربین هم از ویژگیهای مشترک تمام تبلتهای موجود در بازار اســت که البته باید بدانید نمیتوان چنــدان به این دوربینها و کیفیــت عکس هایی که توســط آنها گرفته میشود اعتماد کرد.اگر از دسته افرادی هستید که ارتباطات اینترنتی برایتان مهم اســت، باید بدانید تبلتهــا دارای امکاناتی ارتباطی چون wifi ، وایرلس و... هســتند. برخــی از تبلتها هم قابلیت نصب ســیمکارت را داشته و علاوه بر برقراری ارتبــاط اینترنتی، میتــوان با آنها مکالمه تلفنی نیز داشت. در هر حال تبلتهای ارزان قیمت با توجه بــه قابلیت های کاربردی بهترین گزینه برای دانشــجویانی اســت که از تبلت انتظاری در حد انجام امور روزمره و اتصال به اینترنــت و انجام تکالیف را دارند؛ شــاید به همین علت است که این دستگاهها را جایگزین مینیلپتاپها مینامند.

بهترین لپتاپهای دانشجویی

اگر از دســته افرادی هســتید که همچنان به لپتاپها متعهد هســتید و تمایلی به استفاده از تبلتهای ســبکوزن و کمحجم ندارید، اگر جزو آن دسته هســتید که کارهای پیچیدهای انجام میدهید که از عهده تبلتها خارج است، شاید بهتر باشــد همچنان به کاربری لپ تاپی خود ادامه دهید. میتوانید از میان برندهای گوناگون لپتاپ در بازار و همچنین از میــان کانفیگ )قابلیتهای فنی( یک نمونه مناسب خود را بیابید. اما ما برای شــما چنــد پیشــنهاد داریم. اگر دانشجویی هستید که قصد دارد از لپتاپ برای طراحی نقشــههای خاص معماری و گرافیکی استفاده کند، بهتر اســت پول خود را با خرید یک لپ تاپ ارزان قیمت یا حتــی میان قیمت دور نریزید و از همان ابتدا به ســراغ لپتاپی با کانفیگ بالا بروید. معمــولا لپتاپهایی کــه به این گــروه تعلق دارنــد، داراي پردازندههای ‪intel core i7‬ و رمهایی با ظرفیت حافظه بالا هستند و در ضمن ظرفیت حافظه کارت گرافیک آنها هم بالاتر از دو گیگابایت است. اگــر از دســته دانشــجویانی هســتید که از لپتاپتان انتظار انجام امــور روزمره را دارید، به شما یک نمونه ســبک وزن و میان قیمت را پیشنهاد میکنیم که قابلیت ارتقا داشته باشد. لپ تاپ هایی با میانگین قیمــت یک میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون گزینه مناسبی هستند. بیشتر این لپتاپها به پردازنده ‪intel core‬ i5 ، رم با ظرفیــت مطلوب و صفحهنمایشهای 14 اینچ مجهزنــد. اگر از میــان اولترابوک ها لپتاپتان را انتخاب کنید، دیگر زحمت حمل بار سنگین را به جان نخواهید خرید؛ هرچند این لپتاپها از لحاظ سادگی و راحتی کاربردی و وزن و حجم کم به پای تبلتها نمیرسند.

تجهیزات کامپیوتری در حال حاضر تجهیزات جانبی جزو کالاهایی هستند که در بازار مخاطب دارند. حافظه های فلــش در ظرفیتهــای حافظــه گوناگــون، کیبوردهای مخصوص تبلت، انواع ماوس های وایرلس و...، هارددیســک در ظرفیتهای یک ترابایت، انــواع اپتیکال درایو اکســترنال و... از کالاهایی هستند که در ایام بازگشایی دانشگاهها و درس، بازار بســیار پررونقتری دارند تا بازار کالاهایی ماننــد لپتاپ و تبلــت. در هر حال اگر قصد خرید هر کــدام از ایــن کالاها را که داشتید، توصیه ما به شما این است که از میان نمونههای فاقد مارک و نمایندگی شرکتی کالا را خریداری نکنید و آنچــه را به واقع به آن نیاز دارید خریداری کنید. اهمیت توجه به گارانتی و اورجینــال بودن ایــن قطعــات و تجهیزات کامپیوتری با توجه به افزایش عرضه نمونههای تقلبی در بازار بیشــتر میشود؛ چراکه طی سه هفته اخیر که اجرای طرح مبــارزه با کالاهای قاچاق در بازار کامپیوتر میگذرد، مشخص شده است که میزان عرضه نمونه های غیراورجینال و تقلبی در بازار هارددیسک و حافظههای فلش بسیار چشمگیر بوده است.

تجهیزات ایمنی

معمولا خرید یک کالا بــا قیمتی گرانتر از آنچه انتظارش را دارید به خریــد کالاهایی که جنبه محافظتی دارد ختم می شود؛ به همین دلیل در بازار شاهد رشد عرضه و البته تقاضا برای کالاهایی مانند کیف لپتاپ، پایههای خنککننده لپتاپ، قابهــای محافظ تبلــت و کاورهــای محافظ هســتیم. کالاهای دیگری مانند برچســبهای ضدخش نیز در بازار فــروش خوبی دارند. علاوه بر این، نرمافزارهای آنتیویروس که معمولا برای لپتاپها کاربرد دارد در بــازار مخاطبان زیادی دارند. این نرمافزارها در انواع تککاربره، دو کاربره و چندکاربره در بازار موجودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.