فولفریم ارزانقیمت برای حرفهایها

Asre Ertebat - - دوربين - محسن آرونی

دومین نسل از دوربین EOS 6D کانن نیز همانند مدل پایه، یک DSLR فولفریم ارزانقیمت است که علاقهمندان به عکاســی حرفهای را نشانه گرفته و با کمک آن میتوان زاویه دید یک دوربین ۳۵ میلیمتری واقعی را در اختیار داشت. این دوربین ضمن داشتن رزولوشــن بالاتر، وضوحیابی و عکاسی پیاپی سریعتر به قابلیتهای ارتباطی بهتری نیز مجهز شــده و با ســازگاری با شبکه مکانیابی، میتوان موقعیت جغرافیایی ســوژهها را با دقت بهتری ذخیــره کرد. بدنه این دوربین با قیمت ۲ هزار دلار بهفروش میرسد و همراه برداشتن یک لنز ۲۴ تا ۱۰۵ میلیمتری ممتاز سری L کانن به همراه آن، ۱۱۰۰ دلار دیگر برای علاقهمندان به این دوربین هزینه دربر خواهد داشت.

بدنه و طراحی

دوربین 6D ‪mark II‬ از نظر ظاهری کاملا شــبیه مدل قبلی است و فقط نشان دستگاه است که آن را از نسل نخست متمایز میکند. بدنه دستگاه ابعادی برابر ۱۴۴ در ۱۱۱ در ۷۵ میلیمتر دارد و قرار دادن باتــری و کارت حافظه، وزن آن را به ۷۶۵ گرم میرســاند. دارندگان دوربین EOS 80D بدنه این دوربین را به نحو محسوسی بزرگتر خواهند یافت، اما تنها ۳۰ گرم میان دو دستگاه تفاوت وزن وجود دارد و به این ترتیب کاربران مدل APS-C در حمل و استفاده از مدل فولفریم مشکلی نخواهند داشت. در ســاختمان بدنه این دوربین به جای آلیاژ منیزیم از آلیاژ آلومینیوم استفاده شده که با داشتن استحکام و دوام مشابه اندکی سبکتر است و قیمت تمامشده دســتگاه را کاهش میدهد، اما تمامی درزهای بدنه کماکان در برابر نفوذ رطوبت و گردوخاک عایقبندی شدهاند و میتوان این دوربین را در سفرهای سخت با اطمینان کامل همراه برداشت. در بخش پشتی بدنه 6D ‪mark II‬ یک نمایشگر ســه اینچی با رزولوشن ۰۴/۱ میلیون پیکسل نصب شــده که عملکرد لمســی دارد و مهمتر از آن میتوان آن را در هر جهتی چرخاند. وجود یک نمایشگر چرخان تمامعیار انعطافی بیمانند در اختیار کاربر دوربین قرار میدهد و با کمک آن میتوان از زوایای غیرمعمول نیز بهســادگی تصویربرداری کرد. چشمی این دوربین دارای پوشش ۹۸ درصدی و بزرگنمایی ۷۱/۰ برابر است و همانند تمام دوربینهای فولفریم نمایی بسیار بزرگ و واضح از سوژه در اختیار کاربر میگذارد. باتری LP- E6N که کانن همراه این دوربین معرفی کرده، با هر بار شارژ کامل انرژی مورد نیاز برای ثبت حدود ۱۲۰۰ عکس را در خود ذخیره میکند که رکورد بسیار خوبی است، اما با این حال برخی کاربران برای دستگاه باتری یدکی تهیه خواهند کرد. با تهیه دستگیره پرتره برای دوربین که دو عدد از ایــن باتریهای لیتیومی را در خود جــای میدهد، دوام باتری به ۲۴۰۰ عکس افزایش خواهد یافت.

کنترلها و تنظیمات

با اینکه کنترلهــای فیزیکی دوربیــن 6D 6Dma mark

II مشــابه مدل قبلی اســت، اما جابهجا شدن برخی دکمهها کارکرد آن را اندکی آســانتر کرده اســت. در بخش فوقانی میتوان پیچ فرمان، دکمه شاتر، دکمههای نور پسزمینه نمایشگر تک رنگ، نورسنجی، حساسیت، عکاســی پیاپــی و حالــت وضوحیابی را مشــاهده کرد و در ســمت دیگر انتخابگر حالات عکاســی دیده میشــود که تنها با فشــردن دکمه مرکــزی می تــوان آن را قفل گشایی کرد. در بخش پشتی دکمه های نقاط وضوحیابی ، ‪Program Shift‬ ، فعال کردن وضوحیابی خودکار، نمایش زنده، فیلمبــرداری، اطلاعات، منوی اصلی، منوی دسترسی سریع، مرور، بزرگنمایی و پاک کردن تصاویر و پیچ فرمان عقبی نصب شدهاند و اثری از جویاستیک دیده نمیشود. کاربران سنتی یا عکاسانی که در شرایط یخبندان گیر افتادهاند میتوانند تمامی کارکردهای روزمره یک دوربین حرفهای را با کنترلهای فیزیکی دوربین در اختیار داشــته باشند، اما نمایشگر لمســی و منوبندی عالی کانن به این معناســت که تمام کارکردهای دوربین از طریق نمایشــگر لمســی نیز قابل تنظیماند و این قابلیت بهخصوص هنگام فیلمبرداری به کمک کاربر میشتابد. بدنه دوربین E- PL8 نسبت به نسل هفتم این دستگاه تغییرات فاحشی داشته که با در دســت گرفتن آن میتوان متوجه آنها شد. نخســت آنکه اجزای فلزی دستگاه این بار واقعا فلزی هستند و از پلاستیک فلزنما اثری مشاهده نمیشود. دستگیره دوربین نیز به شــکل نواری خلاصه در آمده تا ظاهر دوربین، سادهتر و کاربرديتر از قبل باشد و لوگوی دســتگاه نیز رنگ هماهنگی با ترکیب رنگ بدنه دارد. برای مثال، در مدل سفید و بژ به رنگ طلایی دیده میشود. ابعاد بدنه این دوربین برابر ۱۱۵ در ۶۷ در ۳۸ میلیمتر است که با اتصال لنزهای مختلف قطر آن افزایش مییابد، اما همراه لنز کیت ۱۲ تا ۴۲ میلیمتری ابعادی مشابه هر دوربین بدون آینه و منشــور دیگری خواهد داشت. در قسمت پشــتی بدنه دوربین یک نمایشگر سه اینچی با رزولوشــن ۰۳/۱ میلیون پیکسل نصب شــده که میتــوان آن را ۱۸۰ درجه بــه پایین چرخاند و در ثبــت عکس ســلفی آزادی عمل بیشتری داشت. این نمایشگر همچنین کارکرد لمســی دارد و برای افرادی که به دلیل خو گرفتن بیش از حد با گوشــی هوشــمند، میانهای با دکمههای فیزیکی ندارند راهگشا خواهد بود، اما کاربران ســنتی کماکان به دکمههای فیزیکی دسترسی خواهند داشت و از این بابت جای نگرانی نیست. در زیر محل اتصال فلاش دستگاه کانکتوری دیده میشود که پشت دری کوچک مخفی شده و با کمک آن میتوان تجهیزات جانبی، از فلاشهای پرقدرتتر گرفته تا چشمیهای دیجیتال را به دوربین متصل کرد و انعطاف کار با آن را افزایش داد. باتری لیتیومی دســتگاه در بخش تحتانی دستگیره مخفی میشــود و انرژی مورد نیاز برای ثبت حدود ۳۵۰ عکس را در خود ذخیره میکند. این باتری را میتوان درون بدنه و با کمک یک کابل USB نیز شــارژ کرد و به همین دلیل میتوان شارژر دستگاه را نیز به فراموشی سپرد.

کارایی و کیفیت

تصویربرداری در دوربین 6D ‪mark II‬ توســط یک سنســور ۳۵ میلیمتری با رزولوشن ۲۶ مگاپیکسل انجام میشود که توانایی ضبط 1080/60p و عکاسی پیاپی با سرعت ۵/۶ فریم در ثانیه را نیز دارد. افزایش شش مگاپیکسلی رزولوشن نسبت به مدل قبلی تاثیری روی کاهش حساسیت سنسور دوربین نداشته و از حق نگذریم، ابعاد بزرگ یک سنسور ۳۵میلیمتری تا رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل را بهخوبی پشــتیبانی میکند. وضوحیابی در این دوربین با کمک یک سیستم ۴۵ نقطهای حساس به خطوط مورب صورت میگیرد که نسبت به سیستم ۱۱ نقطهای مدل قبل بسیار روانتر و ســریعتر کار میکند. کانن این دوربین را به وضوحیابی‪Dual Pixel‬ خود نیز مجهز کرده که هنگام نمایش زنده و فیلمبرداری لذت وضوحیابی با فناوری تشــخیص فاز را به کاربر منتقل میکند و میتوان با سرعت و دقت بســیار بالایی روی سوژهها متمرکز شد. شــاید بزرگترین ایراد دوربین 6D ‪mark II‬ فقدان فیلمبرداری 4K باشــد و تنها هنگام فیلمبرداری

‪Time Lapse‬ میتوان از این رزولوشن بهرهمند شد. با اینحال سنسور توانمند دســتگاه و قابلیت تنظیم تمامی پارامترهای تصویربرداری هنگام ضبط فیلم به این معناست که ضبط 1080p با نهایت کیفیت و انعطاف انجام میشود و رضایت مستندسازان و فیلمبرداران را جلب خواهد کرد. ضبط صدا در هنگام فیلمبرداری را میتوان به هر میکروفن دلخواهی سپرد، اما بهدلیل فقدان جک هدفون، امکان پایش صدا از طریق دوربین وجود نــدارد. کانن این دوربین را به NFC و بلوتوث مجهز کرده تا کاربر بتواند ضمن ســادهتر کردن شناساندن دوربین به گوشی و تبلت، بتواند ارتباط بیسیم را با صرف انرژی کمتری انجام دهد و وجود خروجی

HDMI به معنای امکان ضبط مستقیم و بدون فشردهسازی برای علاقهمندان به فیلمسازی است. در نهایت به قابلیت مکانیابی دوربین میرسیم که با سامانههای ایالات متحده، روسیه و ژاپن سازگاری دارد و میتواند موقعیت جغرافیایی سوژه را در کمترین زمان همراه عکس ذخیره کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.