معضليبهنامتعبيرسليقهاي ازمحتوايديجيتال

Asre Ertebat - - صفحه اول -

چندي پيش بود که یك سایت ایراني دانلود فيلم، بسته شد و در پي آن مدیر سایت دستگير شد، سرورهاي سایت خوابانده و سایت مورد نظر مسدود شد و از کار افتاد. بنا به اطلاعات واصله، بيش از 18 هزار فيلم روي سرورهاي این سایت قرار داشت و مدیر آن از طریق فروش اکانت این سایت و ایجاد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.