چراغ سامانه195 را روشنكنيد!

Asre Ertebat - - صفحه اول -

شاید شما هم عبارت «داراي مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي» را در تبلیغات اپراتورهاي اینترنتي و موبایلي در صداوسیما دیده و شنیده باشید. ماجراي اجبار شرکتهاي اینترنتي و اپراتورهاي موبایلي به استفاده از این عبارت به بهار 1393 برميگردد. در این زمان اعضاي...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.