سامانهایکههنوزمتخلفان راصیدنمیکند

Asre Ertebat - - صفحه اول -

سوم خردادماه 1396 بود که بانک مرکزی خبر از توسعه سامانهای تحت عنوان سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک )صیاد( به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چکهای بلامحل داد و اجرایی شدن آن را به تمام بانکهای زیرمجموعه اعلام کرد. همچنین در تاریخ 15 شهریورماه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.